Siste oppdatering

Tilbakeføre festeretten til grunneieren

I enkelte tilfeller skal festeretten føres tilbake til den som eier festegrunnen. Festeren må skjøte bygningene over til grunneieren.

Bebygd festetomt

Er det en eller flere bygninger på festetomten må disse overføres til grunneieren med et skjøte. Overføringen av bygningene og slettingen av festekontrakten må gjøres samtidig. Slettebegjæringen kan tas inn i skjøtets punkt 6.

Les mer om sletting av festerett.

Det blir beregnet tinglysingsgebyr for skjøtet og dokumentavgift av bygningenes verdi.

Ubebygd festetomt

For å slette en festekontrakt hvor arealet er ubebygd, er det nok at festeren sender et brev til Kartverket og ber om at festekontrakten slettes fra grunnboken. Brevet må ha original signatur fra festeren.

I dette tilfellet blir det ikke beregnet dokumentavgift fordi det ikke er bygninger som skal overføres. 

Ta stilling til heftelsene

Dersom det er tinglyst rettigheter i avtalen enn det som gjelder selve festeretten må dere også vurdere om rettigheten skal bestå eller slettes.

I noen tilfeller er det også tinglyst rettigheter til andre personer i festekontrakten. Dette kalles tredjemannsrettigheter. De ulike bestemmelsene må tas stilling til, enten om de skal bestå, eller om de skal slettes. Dersom det er rettigheter til tredjemann som skal slettes, må den personen også samtykke til sletting av rettigheten sin.

Fjerne festenummeret

Når en festetomt med et festenummer skal tilbakeføres til grunneieren må han ta stilling til om eiendommen fortsatt skal være en festeeiendom. Dersom grunneier ønsker at festenummeret skal slettes må han ta kontakt med kommunen. Kommunen setter festenummeret historisk i matrikkelen, og sender melding til Kartverket slik at grunnboksbladet for festetomten kan fjernes.

I noen tilfeller ønsker grunneier at festenummeret skal bestå slik at han kan feste bort tomten igjen på et senere tidspunkt. I dette tilfellet er det tilstrekkelig at grunneier legger ved en skriftlig erklæring sammen med skjemaene som fører festetomten tilbake til han.

Hvis festeren er ukjent eller utilgjengelig

Enkelte ganger kan det være umulig å få tak i festerens signatur for sletting. Hvis du ikke vet hvem eller hvor festeren er, men likevel mener at den tinglyste festekontrakten ikke gjelder, kan du be om at dokumentet slettes etter kunngjøring i Norsk Lysingsblad og lokalavisen. Det er da et vilkår at dokumentet har vært tinglyst i grunnboken i minst 20 år.

Les mer om sletting etter kunngjøring.

Postadresse

Send dokumentene til:

  • Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss
Del
XPPT