Rettelser til sjøkart (Efs)

Sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart, publiseres i Etterretninger for sjøfarende (Efs) hver 14. dag. I tillegg publiseres midlertidige (T) og foreløpige meldinger (P) vedrørende seilas i norske farvann, skyteøvelser og andre advarsler.

Skyteøvelser, advarsler og forskjellige meddelelser

Forskjellige meddelelser, advarsler og skyteøvelser blir annonsert i pdf-utgaven av Efs hver fjortende dag. For registreringspliktige fartøy anbefaler Kartverket at disse meldingene leses.

Skyteøvelser, advarsler og forskjellige meddelelser vises ikke ved søk i "Finn Efs-meldinger".

Riggliste Last ned rigglisten som pdf- og KML-fil

Tabellen viser innrapporterte posisjoner for mobile borerigger og floteller i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen nord for 55° N og øst for 05° W. Alle rigger vil under flytting ha en høyde over havoverflaten på ca. 120 meter. Rigglisten blir oppdatert daglig, men ikke i helger og på helligdager.

Rigglisten som pdf-fil

Rigglisten som KML-fil

KML er et geografisk filformat som gjør det mulig å vise posisjonene til riggene i forskjellige kartløsninger. 

Nyttig informasjon til sjøfarende og om Efs