Rettelser til sjøkart (Efs)

Sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart, publiseres i Etterretninger for sjøfarende (Efs) hver 14. dag. I tillegg publiseres midlertidige (T) og foreløpige meldinger (P) vedrørende seilas i norske farvann, skyteøvelser og andre advarsler.

Dette må du lese før du bruker Efs

Skyteøvelser og forskjellige meddelelser

11 forskjellige meddelelser er publisert i Efs 19/2020. Disse er bare publisert i pdf-utgaven av Efs, og vises ikke ved søk i Efs-meldinger.

Riggliste Last ned rigglista som pdf- og KLM-fil

Tabellen visar innrapporterte posisjonar for mobile boreriggar og flotell i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen nord for 55° N og aust for 05° W. Alle riggar vil under flytting ha ei høgd over havflata på ca. 120 meter. Rigglista blir oppdatert dagleg, men ikkje i helger og på heilagdagar.

Rigglista som pdf-fil

Rigglista som KLM-fil

KML er eit geografisk filformat, som viser deg posisjonane til riggane på eit kart. Last ned fila og bruk den saman med ei rekke kartløysingar.  

Veiledning

Innmelding av rettelser til Efs

Nautisk informasjon og data for oppdatering i sjøkart, som løpende meldinger (midlertidige (T) og foreløpige (P) meldingar) og etablering, endringer og nedlegginger av permanent varighet, skal meldest til efs@kartverket.no.

Slik bruker du tracinger til norske sjøkart

Tracinger er knytta til Efs-meldinger, og de letter arbeidet med å plotte inn endringer i papir-sjøkart. Tjenesten er gratis, og du finner tracingene i Efs-arkivet og ved å søke i Efs-tjenesten.

Meld inn feil i sjøkart

Du kan melde om feil og mangler i sjøkartet, etablering og endring av installasjoner eller annen informasjon via rettikartet.no eller på e-post til efs@kartverket.no.