Siste oppdatering

Meld inn aktiviteter og tiltak til Efs

Se tidsfrister for å melde inn planlagte og midlertidige aktiviteter og tiltak som kan påvirke ferdsel i et sjøområde, og som skal publiseres i Efs. Info om feil på navigasjonsinstallasjoner og akutte eller uventa hendelser skal meldes til Kystverket.

God tid i forveien trenger Efs-redaksjonen info om større planlagte og midlertidige aktiviteter og tiltak som kan påvirke sikkerhet eller ferdsel i et sjøområde.

Se tabell med innleveringsfrister til Efs.

Kontakt Efs

Tiltak og aktiviteter til sjøs

Eksempler på info om tiltak og aktiviteter til sjøs som meldes i Efs:

 • Planlagte havbruk
 • Planlagte etableringer og endringer i farleden;
  • utdypning av havn
  • arbeid på bro og luftspenn som hindrer ferdsel
  • utbygging av molo, kai etc.
 • Planlagte grunnundersøkinger og annet arbeid i farvannet, som midlertidig endring av friseilingshøyder.
 • Skyteøvelser
 • Advarsler:
  • omfattende slepeoperasjoner
  • prelegging av offshore ankersystem
  • inspeksjon av rørledninger og traseer etc.
 • Opplysninger om eventuelle påbud, lover og forskrifter angående seilas i bestemte områder.
 • Planlagte etableringer, endringer og nedlegging av fyrbelysning, faste og flytende sjømerker, eller som er midlertidig ute av funksjon eller forsvunnet.
 • Andre tiltak som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven § 14

Krav til innhold i melding

Informasjon om aktitivet og tiltak som må følge med i e-post til Efs-redaksjonen:

 • Posisjoner med oppgitt koordinatsystem og datum samt kartskisse.
 • Tidspunkt for oppstart
 • Tidspunkt for forventet ferdigstillelse
 • Kontaktinformasjon
 • Merketype og karakter på sjømerker
 • Dybde på installasjoner under vann
 • Sikkerhetsavstand, når det er aktuelt

Informasjonen kan leveres på både norsk og engelsk.

Skisser og datafiler på ulike format, kan legges til ved behov.

Vi ønsker helst data på digitalt format, som:

 • OLEX-data
 • gz
 • SOSI
 • shape

Men, vi tar også imot skisser og posisjonsdata på andre format:

 • pdf
 • word
 • excel

Innleveringsfristar til Efs i 2024

All aktiv og oppdatert informasjon finner du i dokumentet "Midlertidige og foreløpige meldinger" (pdf åpnes i nytt vindu)

Utgått og endret informasjon publiseres i tabeller i hver enkelt Efs-utgave. 

Uventede hendelser og feil på sjømerker

Feil på navigasjonsinstallasjoner som fyr, lykter og andre sjømerker, og akutte og uvendede hendelser langs norskekysten, skal meldes til Kystverket som Nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler.

Informasjon om hendelser i Norskehavet, Grønlandshavet og vestre del av Barentshavet meldes til Kystverket som koordinator for NAVAREA XIX.

Del
XPPT