Detaljerte høydedata er nå bli lett tilgjengelig for alle brukere, samtidig som vi sikrer en oversiktlig og trygg forvaltning av dataene.

Løsningen leveres av Geodata AS, men driftes av Kartverket. Geovekst-partene har vært viktige bidragsytere til spesifisering og testing.

Inneholder mer enn 730 prosjekter

I forvaltningsløsningen lagres først og fremst punktskyer fra laserskanning. Det er til nå lagt inn mer enn 600 Geovekst-prosjekter, og flere er på vei. I løpet av året regner Kartverket med at alle eksisterende prosjekter er tilgjengelige på høydedata.no. Ca 130 blokker (110 000 km2) fra det nasjonale prosjektet «Nasjonal detaljert høydemodell» er også lagt inn i forvaltningsløsningen.

I tillegg til laserdata vil løsningen også inneholde punktskyer etablert fra bildematching og dybdedata over innsjøer, vassdrag og nære kystområder målt med laser eller ekkolodd.

Innsynsklienten inneholder standard søkefunksjonalitet og liste over siste innlagte prosjekter. Inngangsvinduet viser dekning av prosjekter som er med på å bygge opp den nasjonale høydemodellen med 1 meter oppløsning. Når prosjekt er valgt er det mulig å velge ulike kartlag for visualisering av høydedataene som skyggerelieff av terreng og overflate, terrenghelning og punkttetthet.

Gå til høydedata.no

Terreng- og overflatemodeller og WMS

I tillegg til de originale punktskyene, tilbyr vi også nedlasting av terrengmodeller (DTM) og overflatemodeller (DOM) på grid-format. Beste tilgjengelige oppløsning vil være 0.25, 0.50 eller 1 meter avhengig av prosjektets punktetthet.

Alle kartlag i innsynsklienten er dessuten tilgjengelige som WMS-tjenester i Geonorge. Oversikt over alle tjenestene finner du ved å søke etter "høydedata" i Geonorge.

Tilgang til nedlasting

Løsningen er åpen, og alle kan laste ned punktskyer og terrengmodeller uten pålogging. De fleste kartlagene er tilgjengelig som åpne WMS-tjenester.

Enkelte datasett og tjenester er tilgangsbegrenset og kun tilgjengelige for parter i Norge digitalt og forhandlere. Logg inn med BAAT brukerident og passord for full tilgang til alle datasett og tjenester.