Symboler og forkortelser i norske sjøkart er den norske utgaven av publikasjonen INT 1 – Symbols, Abbreviations and Terms used on Charts. Publikasjonen er basert på «Chart Specifications of the IHO» (International Hydrographic Organization) som ble fastsatt ved «XIIth International Hydrographic Conference» i 1982 i Monaco.

Last ned Symboler og forkortelser i norske sjøkart (pdf 7,7 MB)

Som et ledd i Kartverkets langsiktige strategi med frigivelse av data er publikasjonen fritt tilgjengelig i digitalt format (pdf).

Spesielle norske kartsymboler

Det er stort sett internasjonale symboler i norske sjøkart, men i sjøkart på papir finnes fortsatt noen spesielle norske sjøkartsymboler. I slike tilfeller sammenlignes det internasjonale kartsymbolet med tilsvarende norsk symbol.

Internasjonal standard

Det tilstrebes at norske sjøkart skal være mest mulig identiske med internasjonale sjøkart i symbolbruk og utforming. Dette har for eksempel resultert i at man nå i alle nye sjøkart bruker den internasjonale grønne fargen på tørrfall, istedenfor grå farge som ble brukt før.

Hjelpemiddel

Symboler og forkortelser i norske sjøkart er et nødvendig hjelpemiddel når man seiler i sjøkart.  Publikasjonen gir gode forklaringer på alt innhold i sjøkart, og har også informasjon om gradnett, datum og referansenivå brukt ved konstruksjon av sjøkart.   

Publikasjonen gir en oversikt over alle symboler og forkortelser som er anvendt i norske og internasjonale sjøkart og skal forefinnes om bord i alle skip som benytter norske sjøkart. Publikasjonen bør også studeres nøye av alle som skal ut i mer eller mindre ukjent farvann med fritidsbåter, og ønsker å komme sikkert frem til bestemmelsesstedet. Alle symboler i sjøkart viser til et fysisk objekt i terrenget og angir hvordan man skal navigere nær dette.

INT1

Symboler og forkortelser i norske sjøkart kalles også INT 1 eller norsk INT 1.

Det utgis internasjonale utgaver av INT 1 på engelsk, fransk og spansk. Dette er de tre offisielle internasjonale utgavene av publikasjonen. Den norske INT 1 er en tilnærmet kopi av disse, men med norsk tekst i tillegg til engelsk.

Innledning til hjelp

Ved første gangs bruk av Symboler og forkortelser i norske sjøkart bør innledningen studeres. Deretter vil man lettere kunne forstå publikasjonen uten ytterligere hjelpemidler.