Se Efs i pdf-format

Kartverket understreker at det er den komplette pdf-versjonen av Etterretninger for sjøfarende (Efs) som er den offisielle.

Hva er forskjellige meddelelser?

Forskjellige meddelelser er generell informasjon fra ulike kilder som kan ha betydning for din seilas. Det kan være for eksempel skyteøvelser, anleggsarbeid i kyst- og havområder, sommer-/vintertid etc.

Disse meddelelsene er Efs-meldinger uten meldingsnummer, og er derfor kun tilgjengelig i pdf-utgaven av Efs, helt i slutten av hver utgave.

Andre viktige meddelelser og informasjon om bruk av Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Se oversikt med utgivelsesdato for Efs.