Siste oppdatering

Høyring: Ny versjon av Produksjon av basis geodata

Når teknologi endrar seg, må standardane hengje med. Ny versjon av Produksjon av basis geodata skal famne breiare enn den noverande, og er ute på høyring fram til 6. januar.

Del
XPPT