Siste oppdatering

Stor tro på FNs nye geodesisenter

– FNs medlemsland og partnere må bli enige om en felles arbeidsplan for å styrke geodesiens verdikjede. Det sier Nicholas Brown, den nye direktøren for FNs globale geodesisenter i Bonn, Tyskland.

Brown påpeker at dette er kritisk. Vi stoler på denne verdikjeden hver eneste dag, fra vår bruk av nøyaktig posisjon i mobilen, til navigasjon og tidsbestemmelse, jordobservasjon og tjenester innen satellittkommunikasjon.

– Det er ingen rask vei til å forbedre svakhetene i verdikjeden. Den består av alt fra observatorier, data og analyser, produkter, standarder og styresett - og folk som gjør jobbene, forteller FN-direktøren.

Samlet eksperter

I november var eksperter fra hele verden derfor samlet til arbeidsmøte i Bonn for å stake ut kursen for arbeidsplanen sammen med FNs geodesisenter.

– Sammen skal vi gjøre geodesi sterkere, sier Brown.

Geodesieksperter - dresskledte menn og damer under åpningsmøte for  FNs geodesisenter
RETT KURS: I november var eksperter fra hele verden samlet til arbeidsmøte i Bonn for å stake ut kursen for arbeidsplanen sammen med FNs geodesisenter (UN-GGCE). Foran fra venstre: Abdullah Theeb Hassan AlQahtani (Saudi Arabia), Zuheir Altamimi (Frankrike), Basara Miyahara (Japan), Sergio Cimbaro (Argentina), Fernand Bale (Republikken Elfenbenskysten), Laila Løvhøiden (Norge), Sarah Kowal (UN-GGCE), og Ingrid Vanden Berghe (Belgia). Bak fra høyre: Nicholas Brown (UN-GGCE), Ryan Keenan (privat industri, Australia), Jan Dostal (UN-GGCE), Johannes Bouman (Tyskland), Albert Momo (Trimble), Jeffrey Verbeurgt (Belgia), Richard Gross (International Association of Geodesy) og Greg Scott (FN-sekretariatet).

Resultatet fra dette fysiske møtet samt en serie virtuelle «Listening Word Tour»-møter de neste månedene i samarbeid med regioner og relevante fagorganisasjoner skal danne grunnlag for arbeidet.

Støtte for jordobservatoriet i Ny-Ålesund

Norge deltok på arbeidsmøtet med spesialrådgiver Laila Løvhøiden fra Kartverkets geodesidivisjon.

– Det har gått over all forventning, og jeg er virkelig spent på å se den endelige arbeidsplanen. Jeg har stor tro på at dette samarbeidet med geodesisenteret som motor, vil produsere gode resultater og være en støtte for vår virksomhet ved jordobservatoriet i Ny-Ålesund, sier Løvhøiden. 

FN-senteret i Bonn er foreløpig bemannet med et team på fire. Tidligere i høst samlet Nicholas Brown geodesisenterets faste team for første gang for å forberede senterets strategiske og operasjonelle plan samt kommunikasjonsarbeid fremover.

Ressurser fra Kartverket

Der deltok Anne Jørgensen, som er senterets strategiske kommunikasjonsrådgiver, på utlån fra Kartverket.

Fem ansatte, menn og damer, ved FNs geodesisenter under åpningsmøte nove. 2023
SAMLING I BONN: FN-teamet samlet i FN-Campus i Bonn, fra venstre Teo CheeHai (FN-sekretariatet), Anne Jørgensen (Kartverket), Sarah Kowal (BKG), Nicholas Brown (FNs geodesisenter) og Jan Dostal (BKG).

– Kommunikasjon skjer i alt senteret gjør. Vi bygger nå alt opp fra start og skal synliggjøre senterets rolle som koordinator og pådriver. Det bidrar til å sette geodesi på agendaen hos beslutningstakere, sier Jørgensen.

Det tyske kartverket, BKG, har også nasjonale ansatte på utlån til senteret; Jan Dostal og Sarah Kowal er tekniske rådgivere for senteret med geodetisk bakgrunn. Spania har også en slik rådgiver på vei inn, og Frankrike planlegger også for et utlån til senteret.

Les mer om FNs geodesisenter på nettsidene deres.

Åpnet FN-senter med norsk støtte

FN åpner nå et Centre of Excellence for å styrke arbeidet med den globale geodetiske referanserammen. Dette er grunnlaget for all bruk av geografisk informasjon og forskning på klima.

Del