Siste oppdatering

Plan- og temadatautvalet i Hordaland

Plan- og temadatautvalet (PTU) skal vere ein møteplass for gjensidig erfaringsutveksling og samhandling om plan- og temadata i regionen.

Plandata

Viktige oppgåver:

  • legge til rette for at kommunane leverer plandata til Norge digitalt
  • etablere digitalt planregister for dei kommunane som manglar

Temadata

Hovudsatsingar:

  • arbeide med det offentlege kartgrunnlaget (DOK)
  • bidra med å legge inn fleire tur- og friluftsruter i den Nasjonale databasen for tur- og friluftsruter
Medlemmer i PTU for Hordaland
Part Representant
Statsforvaltaren (plan) Hege Brekke Hellesøe
Statsforvaltaren (GIS) Tone Reinsnos Knutsen
Vestland fylkeskommune (veg) Alexander Tangstad Stadheim
Vestland fylkeskommune (plan) -
Vestland fylkeskommune (GIS) James Holtom/ Vegard Eriksen
Nordhordland Fredrik Hjorth Karlsen (Alver)
Midthordland Sven Selås Kallevik (Øygarden)
Sunnhordland Yngve Sagvaag Lunde (Stord)
Hardanger/ Voss Rebecka Friis (Eidfjord)
Kartverket Vestland Aase Midtgaard Skrede (sekretær)

Kontakt

Del
XPPT