Siste oppdatering

Fylkesgeodatautvalet for Vestland

Fylkesgeodatautvalet (FGU) er øvste organ for samordning innen Noreg digitalt og Geovekst. Utvalet vedtar årlig ein geodataplan som gir føringar for lokale satsingar dei neste fire årene. Utvalet gir og tilbakemeldingar/ innspel til ND om aktuelle saker.

Fylkesgeodatautvalet samordnar planer og aktivitetar som genererer datainnhold i Noreg digitalt (ND). FGU bør ha god forankring i dei deltakande organisasjonane. Det er derfor ønskjeleg å ha representasjon på avgjerdsnivå. Den enkelte part bestemmer sjølv sin representant til FGU.

Eventuelle referat, o.a. frå møter i utvalet finn du nedst.

Medlemmer i geodatautvalet for Vestland
Part RepresentantVara
Statsforvaltaren i Vestland Nils Erling Yndesdal (leiar)  
Statsforvaltaren i Vestland Enisa Saracevic (nestleiar)  
Statsforvaltaren i Vestland Tone Reinsnos Knutsen  
Vestland fylkeskommune Robert Hansen Birgit Tansøy
Vestland fylkeskommune Vegard Eriksen James Holtom
Vestland fylkeskommune Jan Ove Stadheim Jo Tore Kristoffersen
Sogn Regionråd Darek Hauderowicz (Vik) Ole Morten Mjelstad (Luster)
HAFS-regionen (Hyllestad-Askvoll-Fjaler-Solund) Idar Førde Blom (Hyllestad)  
Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) Jan-Inge Seljevoll (Sunnfjord) Arvid Tveit (Sunnfjord)
Nordfjordrådet Asbjørn Tverberg (Stad) Anita Myklebust (Stryn)
Bergen kommune Jan Erik Førde Wenche Solen
Midthordland Knud Hillers (Øygarden) Torbjørn Steffensen (Bjørnafjorden)
Nordhordland digitalt Tommy Veland (Alver) Kjersti Furnes Soltvedt (Masfjorden)
Region Hardanger/ Voss Heidi Ørjansen (Kvam) Berit Marie Galaaen (Voss)
Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Bjarne Hetlesæter (Sveio)  Yngve Sagvaag Lunde (Stord)
Statens Vegvesen Sara Beate Aspen  
Statens Vegvesen Heidi Eiken  
E-verka Einar Tefre (BKK Nett AS)   
E-verka Ole Magnus Dybwad (Eviny)  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Jan Bakke Flore  
FoU-sektoren Gidske Leknæs Andersen (Universitetet i Bergen)  
Næringslivet innen geodata Tore Kindem (Field Geospatial AS)  
Kartverket Vestland Anne Lien  
Kartverket Vestland Solveig Otterå (sekretær)  

 

Kontakt

Del
XPPT