Siste oppdatering

Arbeidsutval for basis geodata i Vestland

Utvalet er eit underutval av fylkesgeodatautvalet i fylket. Utvalet har minst 2 møter i året.

Basisdatautvalet består av representantar frå kommunane og andre Geovekst-parter i fylket. BU skal i arbeide med samordning av basis geodata i fylket. Hovedfokus er prioritering av samarbeidsprosjekta innan Geovekst.

Medlemmer i basisdatautvalet for Vestland fylke
Part Representant Vararepresentant
Statsforvaltaren i Vestland Enisa Saracevic (nestleiar)  
Vestland fylkeskommune Vegard Eriksen James Holtom
Vestland fylkeskommune Jan Ove Stadheim Jo Tore Kristoffersen
Sogn Regionråd Darek Hauderowicz (Vik) Ole Morten Mjelstad (Luster)
HAFS-regionen (Hyllestad-Askvoll-Fjaler-Solund) Idar Førde Blom (Hyllestad)  
Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) Jan-Inge Seljevoll (Sunnfjord) Arvid Tveit (Sunnfjord)
Nordfjordrådet Asbjørn Tverberg (Stad) Anita Myklebust (Stryn)
Bergen kommune Jan Erik Førde Wenche Solen
Midthordland Janne Byrkjeland (Øygarden) Torbjørn Steffensen (Bjørnafjorden)
Nordhordland digitalt Tommy Veland (Alver) Kjersti Furnes Soltvedt (Masfjorden)
Region Hardanger/ Voss Heidi Ørjansen (Kvam) Berit Marie Galaaen (Voss)
Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Bjarne Hetlesæter (Sveio) Yngve Sagvaag Lunde (Stord)
Statens vegvesen Sara Beate Aspen  
Statens vegvesen Heidi Eiken  
E-verka Einar Tefre (BKK Nett AS)  
E-verka Ole Magnus Dybwad (Eviny)  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Jan Bakke Flore  
Forskings- og utviklingssektoren Gidske Leknæ Andersen (UiB)  
Kartverket Vestland Anne Lien  
Kartverket Vestland Olav Håvik (sekretær)  

Kontakt

Del
XPPT