Siste oppdatering

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i Trøndelag

Fylkesgeodatautvalget for Trøndelag skal sikre best mulig samlet utnyttelse av ressursene til kartlegging i fylket. Målet er effektiv og samordnet forvaltning av datasett etablert gjennom Geovekst og Norge digitalt. Kommunevise FDV-avtaler er et viktig redskap i å nå målet. Trondheim organiserer FDV-arbeidet selv.

FDV-avtalene (forvaltning, drift og vedlikehold)

Arbeidet med avtalene og oppfølging av forpliktelsene i avtalen koordineres av Kartverket Trøndelag.

FDV-årsmøter 2023

Kartverket Trøndelag avholdt møtene i i Orkanger, Verdal og Grong i perioden 7. – 16. mars.

Formål

Avtalen skal sikre at FDV av geodata som inngår i Geovekst-samarbeidet gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte.

Avtalen avklarer rettigheter og plikter for partene. Den sikrer også partene enkel tilgang til de datasett den enkelte part har rettigheter til.

Avtalens vedlegg og økonomi revideres og rapporteres i forbindelse med de årlige FDV-årsmøtene.

Det gjennomføres årlige forvaltningsrunder i fylket for alle FKB-baser samt arealplanbaser.

Relatert informasjon

For generell informasjon om rutiner for forvalting, drift og vedlikehold, henvises det til håndboken. Den er et hjelpemiddel for alle som samarbeider innenfor Geovekst.

Til Håndbok for Geovekst-samarbeid (kartverket.no)

Del
XPPT