Siste oppdatering

Aktivitetskalender Trøndelag fylke

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Trøndelag.

Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Norge digitalt i Trøndelag

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Eventuelle referat m.m. kan få ved henvendelse. Se kontaktinformasjon nederst.

Planlagte arrangement i Trøndelag våren 2024
Dato Hva Region/ kommuner Hvor Påmelding/ Kontaktperson
7.3. Region- og årsmøter Trøndelag 2024 Trøndelag Steinkjer Avholdt
5.3. Region- og årsmøter Trøndelag 2024 Trøndelag Orkanger Avholdt
6.2. Møte i plan- og temadatautvalget Trøndelag Digitalt Avholdt
31.1.-1.2. Lokale Geomatikkdager Trøndelag og Møre og Romsdal Oppdal Avholdt
17.1. Møte i basisdatautvalget Trøndelag Digitalt Avholdt

 

Aktuelle kurs og seminarer kan også bli annonsert via Statsforvalteren i Trøndelag sin nettside for kurs og konferanser

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

trondelag@kartverket.no

Del
XPPT