Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Aktivitetskalender Trøndelag fylke

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Trøndelag.

Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Norge digitalt i Trøndelag

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Eventuelle referat m.m. kan få ved henvendelse. Se kontaktinformasjon nederst.

Planlagte arrangement i Trøndelag 2023
Dato Hva Region/ kommuner Hvor Påmelding/ Kontaktperson
22.11. Matrikkel fagdag Trøndelag Trondheim Fra fagdagene
21.11. Matrikkel fagdag Trøndelag Steinkjer Fra fagdagene
26.10. Møte i fylkesgeodatautvalget Trøndelag Digitalt Avholdt
5.10. Møte i plan- og temadatautvalget Trøndelag Digitalt Avholdt
3.10. Webinar; Digital transformasjon innen plan, bygg og geodata Trøndelag Digitalt Avholdt
26.9 Møte i basisdatautvalget Trøndelag Digitalt Avholdt

 

Aktuelle kurs og seminarer kan også bli annonsert via Statsforvalteren i Trøndelag sin nettside for kurs og konferanser

Avholdt arrangement i Trøndelag 2023
Dato Hva Region/ kommuner Hvor Påmelding/ Kontaktperson
20.9. Webinar om adresser og atkomstpunkt Trøndelag Digitalt Avholdt
6.-7.9. Fellesmøte; Norge digitalt-uitvalgene Trøndelag   Avholdt
15.6. Møte i basisdatautvalget Trøndelag - Avholdt
31.5. Webinar; bygning i matrikkelen Trøndelag - Avholdt
25.5. Møte i plan- og temadatautvalget Trøndelag - Avholdt
16.3. FDV-årsmøte Trøndelag Grong Avholdt
15.3. FDV-årsmøte Trøndelag Stiklestad Avholdt
7.3. FDV-årsmøte Trøndelag Orkanger Avholdt
17.1. Møte i basisdatautvalget Trøndelag Digitalt Avholdt

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

trondelag@kartverket.no

Share