Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Trøndelag

Kartverket Trøndelag har ansvar for etablering og drift for en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Trondheim og Steinkjer.

Kontakt oss

Besøksadresse i Trondheim
Statens hus, Prinsens gate 1 (inngang fra Tinghusgata), 7012 Trondheim Vis i kart

Besøksadresse i Steinkjer
Statens hus, Strandvegen 38,
Steinkjer Vis i kart

Postadresse
Kartverket Trøndelag,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Trondheim
Postboks 4740 Torgarden,
7468 Trondheim

Pakker/ tidsskrifter Steinkjer
Strandvegen 38,
7713 Steinkjer

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Webinar: Datainnhold i FKB 5.0

I dette webinaret vil vi informere om endringer i datainnholdet i FKB 5.0. Dette er aktuelt for alle som bruker, og særlig forvalter, FKB-data.

Avslutningsseminar - FKB Maskinlæring

Styringsgruppen i prosjektet inviterer til avslutningsseminaret for prosjektet «Maskinlæring for Automatisk Kartlegging av Kommunale FKB- og Temadata basert på Laser- og Hyperspektrale Data». Prosjektet har fokus på å utnytte maskinlæring, nye metoder og nye datakilder for å oppdatere grunnkartet.

Matrikkel-mandag

Mandag 17. april er temaet anleggseiendom.
Hva skjedde høsten 2022? Ble det en endring i regelverket eller en presisering av gjeldende? Arnulf Haugland og Leikny Gammelmo går gjennom relevant matrikkelregelverk, statistikk og eksempler på anleggseiendommer.

Fagdag omløpsfoto

Styringsgruppa for nasjonalt program for omløpsfotografering inviterer til fagdag rundt omløpsfotografering. På agendaen står informasjon om omløpsfotografering og bruken av flybildene, ortofoto og punktskyer.

Digitalt via Teams

Adresseseminar 2023

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
Årets seminar arrangeres tirsdag 5. og onsdag 6. september.

View More Events

Nyheter

Geovekstprosjekt Trøndelag 2023

Det er planlagt kartlegging i FKB-B- og FKB-C-områder for totalt 24 kommuner. Anbudsrunde og tildeling av prosjektene pågår frem til 1. mars.

Ny utgave av sjøkart i Trøndelag

Hovedseriekart nr. 131 som dekker farvannet i Trondheimsfjorden, fra Levanger til Steinkjer, er utgitt i ny utgave. Kartet har flere nye oppdateringer.

Nytt datasett for vannveier i Trøndelag

Datasett med dreneringslinjer for Trøndelag ble presentert på informasjonsmøtet 14. desember. Datasettet er generert fra Nasjonal detaljert høydemodell (NDH), og etterspurt av flere samarbeidsparter i fylket.

Kvalitetsheving av matrikkelen i Trøndelag

Ved hjelp av jordskiftesaker fra jordskifteretten har Kartverket Trøndelag fått oversikt over hvilke gamle saker som mangler i matrikkelen. Disse er sendt til de aktuelle kommunene, som nå har mulighet til å heve kvaliteten på eiendomsgrensene i matrikkelen.

View More Articles
Share