Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Geovekstprosjekt i Trøndelag

Her finner du informasjon om pågående kartlegginger som Kartverket Trøndelag er prosjektleder for.

Geovekstprosjekt 2023

I uke 24 kom sola til Trøndelag, og vi var så heldige at alle våre kartleggingsprosjekt ble fotografert.

Det skal foretas periodisk ajourføring av FKB-B-områder fra flyfoto i 3 kommuner i Trøndelag i år:

  • Meråker
  • Tydal
  • Åfjord

I Åfjord var det fotografering fra drone, mens det for Meråker og Tydal var ordinær flyfotografering.

I tillegg til FKB-B prosjektene, har vi også i år et ajourføringsprosjekt i FKB-C-områder. Disse er basert på omløpsbilder som ble fotografert i 2022. Dette gjelder hele 21 kommuner.

Tabellen under gir deg flere detaljer.

Geovekstprosjekt i Trøndelag tilbake til 2018 (geonorge.no)

Status kartleggingsprosjekt i Trøndelag
Navn på prosjekt Kommuner Kartleggingstype Planlagt leveranse fra firma Firma Status juni 2023
Åfjord 2023 Åfjord Fotografering med drone, tettstedene Åfjord og Roan.
FKB-B ajourføring Ortofoto
1.9.23 Scan-survey Datafangst fullført
Trøndelag FKB-C 2022 Steinkjer, Frøya, Oppdal, Rennebu, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Malvik, Tydal, Meråker, Stjørdal, Levanger, Verdal, Snåsa, Inderøy, Indre Fosen, Heim, Ørland, Åfjord, Orkland og Rindal FKB-C ajourføring og nykonstruksjon 1.11.23 Hexagon Konstruksjon i gang
Meråker-Tydal 2023 Meråker, Tydal FKB-B ajourføring og nykonstruksjon. Ortofoto 10 1.2.24 Hexagon Datafangst fullført
Hitra-Rindal 2022 Hitra, Rindal FKB-B ajourføring og nykonstruksjon. Ortofoto 10 Vinter 2023 Hexagon AR5 gjenstår
Trøndelag FKB-C 2021 Meråker, Selbu, Tydal, Malvik Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun og Orkland FKB-C ajourføring og nykonstruksjon 1.11.22 Hexagon AR5 gjenstår
Share