GeoAI:Konferansen 2024

Bli med på GeoAI:Konferansen, 5. juni 2024 i Kristiansand! Her får du høre det siste innen geografisk KI og muligheten til å utforske nyttige anvendelsesområder på tvers av sektorer og bransjer.

Lær mer om hvordan geografisk KI være med på å gjøre arealpolitikk bedre, bidra til mer effektiv samhandling i krisesituasjoner og effektivisere offentlig sektor.

Konferansen er arrangert av GeoAi:Hub (Bouvet, Digin, Norkart, Universitetet i Agder og Kartverket) og legger opp til en hel dag med tekniske innlegg, kombinert med brukerbehov og anvendelsesområder. Dagen avsluttes med rundbordsdiskusjoner hvor du får muligheten til å diskutere innovasjon, prosjekter og løsninger sammen med andre eksperter.

Konferansen er gratis og påmeldingsfrist er 3. juni 2024.

Program:

Kl. 08:30

Registrering

Kl. 09:45

A Journey Planning Journey: Grafer og algoritmer i Kardemomme by 

Entur

Kl. 10:15

Hvordan kartlegger vi naturen med AI?

Miljødirektoratet

Kl. 10:45

Pause

Kl. 11:00

Hvordan håndtere for mye treningsdata for flyfoto-deteksjon?

Norkart

Kl. 11:30

GeoAI: Stort potensial – men hvor ligger verdien for deg?

Geodata

Kl. 12:00

Lunsj

Kl. 13:00

Digital utrykning med Kristiansandsregionen brann og redning (KBR)

Kristiansandsregionen brann og redning (KBR)

Kl. 13:30

Geografisk analyser med bruk av språkmodellteknologi

Oskar Holm, M.Sc. Computer Science and Geomatics – NTNU

Kl. 14:00

Pause

Kl. 14:30

Strandsone-klassifisering og behov i kysten

Kystverket

Kl. 14.45

Hvordan identifisere ulovlige skip ved bruk av satellitt?

Kongsberg Satellite Services AS (KSAT)

Kl. 15.00

Round table-discussion

Kl. 16:00

Avslutning

Kl. 16:30

BBQ and Drinks hos Norkart

*Med forbehold om endringer.

Les mer om GeoAI:Hub

Del
XPPT