Det er om lag 1,3 millioner bilder i arkivet.

Flyfoto kan deles i to typer:

  • vertikalbilder, der bilder tas loddrett ned mot bakken
  • skråbilder, der det tas bilder på skrått ned

Kartverkets sentralarkiv inneholder analoge og digitale vertikalbilder over hele Norge (utenom Svalbard) tatt fra 1935 fram til i dag. Bilder fra 1935 - 1949 er som regel digitalisert. Andre bilder må digitaliseres på forespørsel.

Det er laget ortofoto av mange eldre bildeserier. Disse finner du gratis på ”Norge i bilder".

Er du interessert i skråbilder, kan du få mer informasjon hos Nasjonalbiblioteket.

Hva kan jeg få ut av bildene?

Flybildene ble i hovedsak tatt med formål om å lage kart, men bildene kan brukes til mye mer enn det. Vi stiller gjerne våre bilder til disposisjon til ulike formål og er behjelpelig med kompetanse og råd før du bestiller bilder. Informasjonen som våre kunder ønsker å få ut av bildene er imidlertid veldig individuell. Vi kan derfor ikke gi noe forsikring om hvorvidt den informasjonen som akkurat du er ute etter finnes i bildene.

Dersom du har behov for ytterligere tjenester som bildetolkning, plotting, etc. så anbefaler vi at du først finner kommersielle aktører til dette før du bestiller bilder hos oss. Når du bestiller et bilde hos oss skal bildet vise det område som du etterspør og at opptaket er tatt på det året som er angitt.

Les mer om hva du kan forvente av bildene.

Grenseplater ikke synlig uten spesialverktøy

Er du ute etter å se grenseplater som ble lagt ut i forbindelse med markering av eiendom på 1960 og -70 tallet så er disse platene som regel ikke synlige for en ikke-fagperson uten spesialverktøy. Vi anbefaler i slike tilfeller at kunden først finner et kartkonstruksjonsfirma som kan ta inn bilder i en digital fotogrammetrisk arbeidsstasjon. I slike tilfeller vil man ha behov for flere overlappende bilder. Det samme gjelder dersom du har behov for å måle areal eller avstand på bildene, vennligst si ifra om dette ved bestilling.

Hva vi leverer

Vi leverer kun bilder i digitalt format. Vi leverer JPG-filer, på forespørsel også TIFF-filer. Nyere bilder er tatt med digitale kameraer. Ved eldre bilder skanner vi negativene med en fotogrammetrisk bildeskanner Leica DSW-700, oppløsning 12,5 micon = 2032 dpi.

Leveringstid

Flybilder som foreligger digitalt leveres som regel på kort varsel. Flybilder som må skannes fra original negativ har en leveringstid på 7-10 dager. De fleste leveranser skjer via tjenesten ”filemail”. Du får tilsendt en lenke og et passord og kan laste ned de bestilte bildene via Internett.