Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Innlandet

Kartverket Innlandet har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Hamar.

Kontakt oss

Besøksadresse
Vangsvegen 73,
2317 Hamar

Postadresse
Kartverket Innlandet,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Innlandet,
Postboks 4233,
2307 Hamar

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Webinar om punktskydata fra bil, bane og drone

Geovekst Arbeidsgruppe for Ledning (GLA-gruppa) inviterer til webinar 12. desember om punktskydata fra bil, bane og drone. Målgruppen er parter i Geovekst-samarbeidet.

Matrikkel-mandag

Matrikkel-mandag 8. januar vil handle om føring av bygningsdata i matrikkelen.

View More Events

Nyheter

Søk etter flyfoto

Alle partar i geodata-samarbeidet Noreg digitalt kan no søke i digitalt sentralarkiv for vertikalbilde. Sjå kva flyfoto som finst, kvalitet og metadata.

Fylkets geodataplan vedtatt

Planen for Innlandet 2024-27 ble vedtatt av fylkesgeodatautvalget 4. oktober. Flere strategiske valg og hovedsatsinger i planperioden er koblet til tiltak i Nasjonal geodatastrategi sin handlingsplan.

Se flyfoto av flommen

Flybilder fra berørte flom- og skredområder i Hønefoss, Vikersund, Drammen, Vinstra, Espedalen, Jøra og Gausdal er publisert på «Norge i bilder» – og flere foto er på vei. Nå laserskanner vi også utvalgte områder.

Flyfotograferer flommen

På hasteoppdrag flyfotograferes nå berørte flom- og skredområder i Innlandet og Viken etter ekstremværet «Hans». Målet er å gi et helhetlig bilde av flomsituasjonen.

View More Articles
Share