Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Innlandet

Kartverket Innlandet har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Hamar.

Kontakt oss

Besøksadresse
Vangsvegen 73,
2317 Hamar

Postadresse
Kartverket Innlandet,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Innlandet,
Postboks 4233,
2307 Hamar

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Webinar: Datainnhold i FKB 5.0

I dette webinaret vil vi informere om endringer i datainnholdet i FKB 5.0. Dette er aktuelt for alle som bruker, og særlig forvalter, FKB-data.

Avslutningsseminar - FKB Maskinlæring

Styringsgruppen i prosjektet inviterer til avslutningsseminaret for prosjektet «Maskinlæring for Automatisk Kartlegging av Kommunale FKB- og Temadata basert på Laser- og Hyperspektrale Data». Prosjektet har fokus på å utnytte maskinlæring, nye metoder og nye datakilder for å oppdatere grunnkartet.

Regionmøte Gjøvikregionen og Gran 2023

Kartverket Innlandet innkaller herved til Norge digitalt regionmøte i Gjøvikregionen og Gran. Påmeldingsfrist 31. mars.

Regionmøte Valdres 2023

Kartverket Innlandet innkaller herved til Norge digitalt regionmøte i Valdres. Påmeldingsfrist 31. mars.

Matrikkel-mandag

Mandag 17. april er temaet anleggseiendom.
Hva skjedde høsten 2022? Ble det en endring i regelverket eller en presisering av gjeldende? Arnulf Haugland og Leikny Gammelmo går gjennom relevant matrikkelregelverk, statistikk og eksempler på anleggseiendommer.

Regionmøte Midt-Gudbrandsdal 2023

Kartverket Innlandet innkaller herved til Norge digitalt regionmøte i Midt-Gudbrandsdal. Påmeldingsfrist 11. april.

View More Events

Nyheter

Regionmøter Innlandet 2023

Årets regionmøter for Innlandet fylke avholdes i perioden 7. mars – 26. april. Finn din region og meld deg på!

Geodataplan for Innlandet vedtatt

Fylkesgeodatautvalet har vedtatt ny geodataplan for Innlandet. Her kan du lese om status på geodatasamarbeidet i fylket, og videre satsinger i planperioden 2023 - 2026.

Vellykket kartleggingssesong Innlandet

Flyfotografering er fullført for alle områder, og deler av områdene er også laserskannet. Endelig leveranse med FKB-data forventes i starten av 2023.

View More Articles
Share