Siste oppdatering

Pantedokument med hjemmelshaver samtykke

Skjemaet kan du bruke i tilfeller der pantsetter ikke har grunnbokshjemmel til eiendommen, og hjemmelshaveren må samtykke til pantsettelsen.

Skjema for pantedokument med hjemmelshavers samtykke

Dette skjemaet skal kun brukes for å tinglyse panterett i fast eiendom når pantsetter ikke står som tinglyst eier av eiendommen. Den tinglyste eieren må samtykke til tinglysing på skjemaet.

Når du laster ned skjemaet må du lagre det på enheten du bruker før du fyller ut.

Profesjonelle aktører kan tinglyse elektronisk

Som profesjonell aktør kan du tinglyse en slik pantsettelse elektronisk, dersom firmaet har avtale om elektronisk tinglysing.

Er ikke ditt foretak registrert som bruker men ønsker å tinglyse elektronisk, finner du mer informasjon på sidene om «Elektronisk tinglysing».

Veiledning til pantedokument for fast eiendom:

Følg punktene nedenfor for hjelp til utfylling av pantedokumentet

Side 1

Side 2

Postadresse

Send dokumentene til:

  • Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss
Del
XPPT