Rette i landkart

Har du vært på tur og funnet noe som mangler i et av landkartene våre, eller noe du vil bidra med? Da kan du gå gi dine tilbakemeldinger til oss via rettetjenesten rettikartet.no.

Rett i kartet (landkart)

Rette i sjøkart og nautiske publikasjoner

Tilbakemeldinger om feil og avvik i sjøkart og produkter fra Kartverkets sjødivisjon kan sendes på e-post til kundesenter@kartverket.no. Husk å sende med informasjon hva det dreier seg om, hvem du er og hvor (geografisk) tilbakemeldingen gjelder.

Vi ønsker også tilbakemelding på andre produkter som leveres av sjødivisjonen, eksempelvis farvannsbeskrivelsen Den norske los og Etterretninger for sjøfarende (Efs).

For tips, se også "Innmelding av rettelser" på kartverket.no/efs.