Rettelser i sjøkart (Efs)

Filtrer meldingstype:

2 Søketreff for kartnummer 541

1 Resultater - Svalbard
Standardmelding Sjøkart: 541

63761. * Svalbard. Nordporten. Kinnvika. Luftfartslykt etablert.

Påfør Kinnvika luftfartslykt, Aero Fl W 3s:
80° 03.06' N, 18° 12.57' E
Kart: 541. Fyrnr. 99204. (Kystverket T&F, 14. januar 2021). (KildeID 81402).

* Svalbard. Nordporten. Kinnvika. Aero light.

Insert Kinnvika aero light, Aero Fl W 3s:
80° 03.06' N, 18° 12.57' E
Chart: 541. Light No. 99204.

Nytt kart/ny utgave Sjøkart: 541

60388. * Ny utgave av sjøkart nr. 541 (New edition Chart No. 541) Nordporten - Sjuøyane.

Sjøkart nr. 541 er nå utgitt som Ny Utgave. Kartet erstatter tidligere utgave fra 2017. Det gamle kartet utgår og vil ikke lenger bli vedlikeholdt av Kartverket. Kartet trykkes ikke, men kan kjøpes som POD-kart. Den nye utgaven av sjøkart nr. 541 ble utgitt 25. juni 2019.

Chart no. 541 is published as a New Edition. This New Edition makes the existing edition (published in 2017) obsolete. The Chart will not be printed, but is available as POD-Chart.

Kartet er merket som følger (Chart data):
Published by Kartverket 2017, New Edition 06/2019.
POD: 25. June 2019. Corrected to Efs No 11/19.

Sjømåling:
Kartet baserer seg på sjømåling fra forskjellige perioder. Kvaliteten på dybdedataene er beskrevet i kartets kildediagram (Source Diagram).

Kartet har følgende begrensning:
SW hjørne: 80°00' 00'' N, 017°35' 00'' E, NE hjørne: 80°55' 00'' N, 021°30' 00'' E

Endringer i denne utgivelsen:
- Kartet er oppdatert med nye sjømålingsdata. Særlig i sørvestre del av kartet (Nordporten - Franklinsundet - Lågøya).
.
- Kartet er oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Dette kan være nymålinger i større og mindre grad, endringer på stedsnavn, etc.

Elektroniske kart:
Området som dekkes av sjøkart nr. 541 er også dekket av ENC-er (Elektroniske kartceller).

Dette må du lese før du bruker Efs