Kartverket anbefaler alle å alltid med kart og kompass på turen!
FAST TURPARTNER: Kartverket anbefaler alle å alltid ha med kart og kompass på turen! Foto: Hanna Hauan
Siste oppdatering

Lær deg kart og kompass

Vet du ikke hvordan du bruker kart og kompass, eller trenger du en liten oppfrisking? Lær deg kart og kompass på 1-2-3 med Kartverkets kompasskurs!

Bli litt sikrere på å komme frem dit du skal med kompasskurs fra Kartverket!

Lag ditt eget turkart

Husk at du kan lage og skrive ut dine egne turkart direkte fra Norgeskart.no.

1. La kanten av kompasset ligge inntil den rette strekningen fra det stedet du står, til det stedet du skal. Pass på at kurspila (ikke kompassnåla!) peker i den samme retningen; fra det stedet du står, til det stedet du skal.

Kompasskursen_1.png

2: Vri kompasshuset til linjene i kompasshuset blir parallelle med kartrutenettets nord-sør-linjer. NB! Kompasshusets N-merke skal peke mot nord på kartet (det vil si opp på kartet). Nå har du orientert kompasset i forhold til kartet.

Kompasskursen_2.png

3: Ta kompasset bort fra kartet. Hold kompasset flatt i hånden. Den røde kompassnåla vil svinge fritt og stille seg inn mot nord. Drei kompasset til kompasshuspila (N-merket) faller sammen med den røde kompassnåla.

Nå har du orientert kompasset i forhold til terrenget. Kompassets kurspil (marsjretningspil) vil da vise deg retningen du skal gå.

Kompasskursen_3_1jpg.jpg

Misvisning

Skal du ta ut en svært nøyaktig kompasskurs må du ta hensyn til misvisningen (i grader) som kommer av at rutenettets nord-sør-linjer på kartet ikke peker mot magnetisk nord.

Misvisningen varierer alt etter hvor du er i Norge, fra ca. 11 grader østlig misvisning i Øst-Finnmark til ca. 3 grader vestlig misvisning på Vestlandet. Mange steder er misvisningen så liten at du ikke trenger ta hensyn til den. Misvisningen endrer seg over tid og står oppgitt på Kartverkets kart.

Om å gå på kompasskursen

Del turstrekningen i intervaller mellom sikre kartdetaljer. Bruk vann, veikryss, bygninger eller bekkekryss som mellompunkter.

Når du har tatt ut kompasskursen, tar du sikte på et punkt i terrenget som kurspila (marsjretningspila) peker mot. I skog er det gjerne et tre noen hundre meter foran deg. På fjellet kan det være en bergknaus en kilometer foran deg. Når du kommer fram til dette stedet, tar du fram kompasset og sikter ut et nytt punkt. Slik holder du på til du kommer fram til et sikkert mellompunkt, - først der tar du ut ny kompasskurs.

Husk at metallgjenstander og kraftledninger kan påvirke den magnetiske kompassnåla. Til og med klokka eller kniven din kan gi feil kurs, om de kommer nær nok kompasset.

Se også

Turkart

Kartverkets turkart «Norge 1:50 000» kan enkelt skrives ut gratis via funksjonen «Mitt turkart» i norgeskart.no. Du kan også bestille kart i stort format hos en av våre forhandlere.

Lag din egen nødplakat

Ein nødplakat har all informasjonen nødetatane treng for å finne fram når du treng rask hjelp. Skriv ut og heng opp til dømes på hytta!

Magnetisk misvisning

Kompassets nordpil peker mot den magnetiske polen, mens nord-syd-meridianene på Kartverkets turkart peker i retning av geografisk nordpol. Vinkelen mellom geografisk nord og magnetisk nord kalles misvisning.

Del