Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kvinne bruker kompass og kart for å ta ut kursen
FAST TURPARTNER: Kartverket anbefaler alle å alltid ha med kart og kompass på turen! Foto: Hanna Hauan
Last updated

Lær deg kart og kompass

Vet du ikke hvordan du bruker kart og kompass eller trenger du en liten oppfrisking? Lær deg kart og kompass på 1-2-3 med Kartverkets kompasskurs!

Bli litt sikrere på å komme frem dit du skal med kompasskurs fra Kartverket!

Lag ditt eget turkart

Husk at du kan lage og skrive ut dine egne turkart direkte fra Norgeskart.no.

1. La kanten av kompasset ligge inntil den rette strekningen fra det stedet du står, til det stedet du skal. Pass på at kurspila (ikke kompassnåla!) peker i den samme retningen; fra det stedet du står, til det stedet du skal.

Kompasskursen_1.png

2: Vri kompasshuset til linjene i kompasshuset blir parallelle med kartrutenettets nord-sør-linjer. NB! Kompasshusets N-merke skal peke mot nord på kartet (det vil si opp på kartet). Nå har du orientert kompasset i forhold til kartet.

Kompasskursen_2.png

3: Ta kompasset bort fra kartet. Korriger eventuelt for misvining (se forklaring under). Hold så/deretter kompasset flatt i hånden. Den røde kompassnåla vil
svinge fritt og stille seg inn mot nord. Drei kompasset til kompasshuspila (N-merket) faller sammen med den røde kompassnåla.

Nå har du orientert kompasset i forhold til terrenget. Kompassets kurspil (marsjretningspil) vil da vise deg retningen du skal gå.

Kompasskursen_3_1jpg.jpg

Om å gå på kompasskursen

Del turstrekningen i intervaller mellom sikre kartdetaljer. Bruk vann, veikryss, bygninger eller bekkekryss som mellompunkter.

Når du har tatt ut kompasskursen, tar du sikte på et punkt i terrenget som kurspila (marsjretningspila) peker mot. I skog er det gjerne et tre noen hundre meter foran deg. På fjellet kan det være en bergknaus en kilometer foran deg. Når du kommer fram til dette stedet, tar du fram kompasset og sikter ut et nytt punkt. Slik holder du på til du kommer fram til et sikkert mellompunkt - først der tar du ut ny kompasskurs.

Husk at metallgjenstander og kraftledninger kan påvirke den magnetiske kompassnåla. Til og med klokka eller kniven din kan gi feil kurs, om de kommer nær nok kompasset.

Misvisning

Skal du ta ut en svært nøyaktig kompasskurs må du ta hensyn til magnetisk misvisning (i grader) som kommer av at rutenettets nord-sør-linjer på kartet ikke peker mot magnetisk nord.

Misvisningen står oppgitt på første side av «Mitt turkart» som du lager på norgeskart.no, og varierer etter hvor du er i Norge. Den er størst øst i Finnmark (ca. 14 grader). Hvis du skal orientere en strekning på ca. 1 kilometer, vil du bomme med ca. 90 meter hvis misvisningen er 5 grader. Vil du ha en nøyaktig kompasskurs, må du dreie kompasshuset så mange grader som lokal misvisning er. Drei det med klokka hvis misvisning er østlig, og mot klokka hvis misvisning er vestlig.

4.1 - marsjretning.png

4: Drei kompasshuset så mange grader som lokal misvisninger. Med klokka, hvis misvisningen er østlig, og mot klokka hvis misvisningen er vestlig. Drei deretter hele kompasset slik at kompasshuspila (N-merket) faller sammen med den røde kompassnåla.

Share
XPPT