Siste oppdatering

Norske fylke og kommunar

Her er oversikta over Noregs fylke og kommunar, med fylkesnummer og kommunenummer.

Frå 1. januar 2020 er det 11 fylke og 356 kommunar i Noreg.

Her finn du informasjon om kommune- og fylkesgrensene.

Kartverkets datasett med kommunar, fylke, kretsar og maritime grenser.

Tips: I tabellen kan du sortere kolonnene i stigande eller synkande rekkjefølgje ved å klikke på kolonnetitlane. Du kan òg søke i tabellen. 

Sjå oversikt over norske kommunar og fylke

Del