Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Norske fylke og kommunar

Her er oversikta over Noregs fylke og kommunar, med fylkesnummer og kommunenummer.

Frå 1. januar 2020 er det 11 fylke og 356 kommunar i Noreg.

Her finn du informasjon om kommune- og fylkesgrensene.

Kartverkets datasett med kommunar, fylke, kretsar og maritime grenser.

Tips: I tabellen kan du sortere kolonnene i stigande eller synkande rekkjefølgje ved å klikke på kolonnetitlane. Du kan òg søke i tabellen. 

Sjå oversikt over norske kommunar og fylke

Share