Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Norske fylke og kommunar

Her er oversikta over Noregs fylke og kommunar, med fylkesnummer og kommunenummer.

Frå 1. januar 2024 er det 15 fylke og 357 kommunar i Noreg.

Her finn du informasjon om kommune- og fylkesgrensene. Du kan også lese meir om kommune- og fylkesdelinga på regjeringa sine nettsider.

Datasett

Her kan du finne informasjon om Kartverkets datasett med kommunar, fylke, kretsar og maritime grenser.

Tips: I tabellen kan du sortere kolonnene i stigande eller synkande rekkjefølgje ved å klikke på kolonnetitlane. Du kan òg søke i tabellen. 

Sjå oversikt over norske kommunar og fylke

Share
XPPT