Jente på fjelltur Skeikampen
HØGT: Kartverkets oversikt over dei høgaste fjelltoppane i alle kommunane, er ei populær liste for fjellglade nordmenn. Foto: Hanna Hauan
Siste oppdatering

Høgaste fjelltopp i kvar kommune

Sjekk kva for fjell som er høgast i kommunen din!

Her er Kartverkets oversikt over alle kommunetoppane i heile landet, med informasjon om fjellets høgde, namn, primærfaktor, referansepunkt og meir.

I nokre tilfelle er det ingen fjelltopp, men eit punkt i ei skråning som er kommunens høgaste. Nokre fjell har òg toppen dekt av ein brekappe. For desse vil høgda kunne variere igjennom året, og dessutan frå år til år.

Merk at nokre av høgdene kan vere målt opp langt tilbake i tid og difor vere unøyaktige. Lista blir fortløpande oppdatert etter kvart som vi får inn meir presise høgder, mellom anna i samband med innføring av nasjonal, detaljert høgdemodell.

Bruk lista til å planlegge neste fjelltur, lage ein kviss eller skaffe deg nyttig lokalkunnskap! 

Tips: I tabellen kan du sortere kolonnene i stigande eller synkande rekkjefølgje ved å klikke på kolonnetitlane. Du kan òg søke i tabellen på kommunenamn eller fjelltopp. 

20.07.2023

Kommunetopp-lista

Sjå eller last ned heile kommunetopp-lista som PDF (480 kB)

Høgaste fjelltopp i kommunen

Del
XPPT