Siste oppdatering

Ny app for kartlegging av tilgjengelighet

Kartverket har lansert en ny og forbedret versjon av sitt verktøy for kartlegging av tilgjengelighet i uteområder.

App for kartlegging av tilgjengelighet i bruk på mobil enhet
NY APP: Kartleggingsverktøyet funger på de fleste mobile enheter, og skal være enkelt i bruk. Foto: Kartverket.

Digitale verktøy må tilpasses brukernes behov, og fungere sammen med de tekniske systemene som skal ta imot data. Før årets kartleggingssesong var en ny versjon av verktøyet for kartlegging av tilgjengelighet i uteområder derfor på plass. Appen ble testet ut av Stavanger kommune på starten av året, og er klar for å bli tatt i bruk av alle som skal kartlegge tilgjengelighet i år. Appen ligger ikke åpent ute for alle. Dersom du skal ut og kartlegge i år, håper vi du har vært på introkurs hos Kartverkets prosjektgruppe. Der fikk alle deltakere brukernavn og passord, og en lenke hvor de kan laste ned appen.

Den nye versjonen er tilgjengelig både for Windows, Android og iOS, og er tilpasset både mobile enheter og desktop. Dette betyr at de som skal i gang med kartlegging stort sett kan bruke utstyr de allerede har. Målet er at dette skal føre til at man kan bruke ressursene sine på selve kartleggingen, i stedet for å bruke penger på å kjøpe inn nytt utstyr.

Det er gjort en grundig makeover, og den nye appen skal ha bedre stabilitet og mer funksjonalitet enn forrige versjon. En viktig endring er at vi nå kartlegger både by- og friluftsområder i en og samme app. Den som er ute for å kartlegge tilgjengelighet trenger dermed ikke lenger ta stilling til om en parkbenk skal registreres som et objekt i et tettsted eller rekreasjonsområde. Alle objektene som registreres ute i felt samles i samme datalag. Dette gjør etterarbeidet inne på kontoret enklere. Den som koordinerer kartleggingen kan i tillegg følge framdriften av feltarbeidet i sanntid på desktop-versjonen.

- Vi håper at disse endringene gir mer nøyaktig digitalisering av objekter, en grundigere behandling av data og dermed en høyere datakvalitet, sier Kartverkets prosjektgruppe.

Skjermdump fra appen som viser feltet hvor man kan få vurdert tilgjengelighet av registrerte ovjekter
VURDERING: Nå kan du få vurdert tilgjengeligheten på registrerte objekter direkte i appen. Ill: Kartverket.

Noen funksjoner er flyttet fra selve databasen og over i appen, og noen nye har kommet til. For eksempel kan du nå evaluere tilgjengelighet direkte i selve appen. Når du har kartlagt et objekt, kan du umiddelbart sjekke hvilken tilgjengelighetsvurdering objektet får ut fra informasjonen du har lagt inn.

Vi har forsøkt å gjøre brukergrensesnittet mer gjenkjennelig mellom ulike kartprodukter. Det skal være lett å tolke dataene, og man skal kjenne igjen data man har registrert når de kommer ut på nett. Et grep som er gjort her, er at symbolene som blir brukt i appen er de samme du ser igjen i ulike karttjenester som henter inn tilgjengelighetsdata.

Den som kartlegger tilgjengelighet har nå muligheten til å bytte mellom to symbolsett for objekter for å få bedre oversikt over sine data. En kan velge mellom en visning som baserer seg på registreingsstatus (kartlagt i år, eldre data, objekter der eksporten har feilet, og lignende) og en visning som baserer seg på objektets tilgjengelighet (tilgjengelig, delvis tilgjengelig, ikke tilgjengelig).

Visning av de to ulike symbolsettene man kan velge for visning i appen
VISNING: Du kan velge mellom to ulike symbolsett for å vise registrerte data. Ill: Kartverket.

På desktop-versjonen kan man sette opp enkle filtre. Man kan for eksempel finne alle parkeringsplasser uten merking, og så lagre og dele disse med andre brukere.

Er verktøyet for kartlegging av tilgjengelighet i uteområder ferdig nå?
- Nei, en viktig endring vi jobber med å få på plass er muligheten for å importere eksisterende veidata og legge til data om tilgjengelighet i appen. Dette er særlig viktig for gangveier, og her jobber Kartverket tett sammen med Statens vegvesen for å få til en helhetlig administrasjon av data. I tillegg vil vi trolig innføre flere nye objekttyper som kan registreres i appen, men dette er ikke klart før til høsten.

Del
XPPT