Siste oppdatering

Norsk kartmuseums venneforening

Norsk kartmuseums venneforening (NKMV) ble stiftet 26. mai 2004.

Foreningens formål er å bidra til å nå Norsk kartmuseums mål: 

  • Å ta vare på dokumenter og gjenstander som representerer Kartverkets, kartfagenes og geodesiens historie og utvikling, samt bidra til informasjon om Kartverket og utviklingen innen kartrelaterte fagområder

Norsk kartmuseums venneforening skal bistå i følgende av Norsk kartmuseums driftsoppgaver:

  • Innsamling og registrering av historisk materiale
  • Sørge for guiding i museet
  • Bevaring og vedlikehold av gjenstander og annen historisk dokumentasjon
  • Sørge for at det er utdannet tilstrekkelig antall autoriserte guider

Venneforeningen er åpen for alle med interesse for Kartverkets og kartfagenes historie. Det vil si alle som jobber eller har interesser innen kart- og oppmålingsfagene, innen blant annet Kartverket, kommuner, andre etater og firmaer.

Ulike medlemskategorier

Venneforeningen har ulike medlemskategoriene, som er:

  • Årsbetalende medlemmer
  • Støttemedlemmer (enkeltpersoner, firma representert ved navngitt representant, organisasjon, institusjon eller liknende, som ønsker å støtte foreningen økonomisk)
  • Æresmedlemmer

Venneforeningens styre

Styret i venneforeningen består av: 

Karsten Lien (leder), tlf. 909 99 867
Kristoffer Kristiansen (kasserer), tlf. 915 82 052
Sidsel Kvarteig (sekretær), tlf. 970 78 969
Leikny Gammelmo (styremedlem), tlf. 976 63 668

Ta kontakt med kassereren hvis du ønsker medlemskap. Kontingenten kan også betales direkte til venneforeningens konto. Husk å oppgi navn, adresse og e-postadresse. Som medlem får du heftet "Historien bak Struves meridianbue" i gave.

Medlemskontingenten er kr 150,- pr. år.
Bankkonto nr. 2280 31 30861. Vipps 623338.
Husk å oppgi " navn - medlemskontingent - år" ved betaling av kontingenten.

Foreningens organisasjonsnummer er 993 238 481.

Kartverkets historie

Kartverkets historie er samlet mellom to permer i historieverket «Med kart skal landet bygges». Boka forteller om kart, og om hvordan kart har vært et strategisk og militært virkemiddel.

Boka er et "must" for alle som er interesserte i kart og i den tekniske utviklinga fra kartfagets spede start. Boka kan bestilles gjennom et av styremedlemmene i NKMV. Prisen er kr 300,-, og ev. porto kommer i tillegg.

Boka er nå nesten utsolgt, så Kartverket har besluttet at boka skal være fritt tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets sider.

Historien bak Struves meridianbue

Historien om denne og hvordan den kom inn på UNESCOs verdensarvliste ble utgitt i 2020. Nye medlemmer får denne i gave. Heftet kan også bestilles via styret i NKMV.
Prisen er kr 100,-, og porto kommer evt. i tillegg.

Del
XPPT