Siste oppdatering

NVDB brukerforum for Vestfold og Telemark

Brukerforum for Nasjonal vegdatabank (NVDB) har som mål å styrke samarbeidet i forhold til vegdata i de to fylkene.

Mandat

Brukerforumet jobber med å standardisere registrering i NVDB samt de ulike vegtema.

Videre skal forumet jobbe med tekniske problemstillinger og standardisering av vegdata. Dette gjør det enklere for kommunene å registrere data på rett måte og få dem inn i NVDB.

Målsetting for NVDB-brukerforum:

  • møtepunkt for erfaringsutveksling og faglig samarbeid innen NVDB og andre veg-relaterte tema
  • samle alle fagdata om veg på et sted, NVDB
  • kvalitetsheve fagdata i NVDB

Det avholdes en til to møter i året

Sammensetning

Det er foreløpig utpekt et sekretariat for NVDB brukerforum, som skal jobbe videre med innhold og organisering av brukerforumet. Selve forumet skal bestå av representanter fra Vegvesenet, Kartverket og alle kommunesamarbeidene/ kommuner. Fra hvert kommunesamarbeid/ kommune ønskes fortrinnsvis en GIS/ kart person og en vegforvalter.

Sekretariat NVDB brukerforum
Representant for Navn Kommer fra
Fylkeskommunen Raymond. K. Hermansen Telemark fylkeskommune
Fylkeskommunen Kristian André Gallis,
Lars Ole Urseth Engbakken (vara)
Vestfold fylkekommune
Statens vegvesen Stein Rinholm/ Geir Magnus Lyse Tungland Statens vegvesen
Kommunene Per Erik Larsen (leder) Sandefjord kommune
Kommunene - Midt-Telemark kommune
Kommunene Odd Arne Bakke-Ludviksen Larvik kommune
Kommunene Sigurd Laland Skien kommune
Kartverket Jørgen Paus Kartverket Vestfold og Telemark (samferdsel)
Del
XPPT