Siste oppdatering

Aktivitetskalender for Troms og Finnmark fylke

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Troms og Finnmark.

Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Norge digitalt i Troms og Finnmark

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt. 

 

Planlagte arrangement Troms og Finnmark 2023
Dato Type aktivitet Region/ kommuner Hvor Informasjon
oktober Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark    
5.10.? Oppstartsmøte Geovekstprosjekt 2024 Troms og Finnmark Digitalt folreløpig møtedato
3.10. Møte i Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Digitalt Møte i Basisgeodatautvalget
15.9. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Digitalt Avholdt
13.9. Møte i Plan- og temadatautvalget Troms og Finnmark Digitalt Avholdt
12.9. Møte i Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Digitalt Avholdt

 

Avholdte arrangement Troms og Finnmark 2023
Dato Type aktivitet Region/ kommuner Hvor Informasjon
14.6. Markering av Kartverkets 250-års-jubileum Troms og Finnmark Vadsø Fra 250-årsmarkeringen
24. - 25.5. ND-samling for FGU, BGU og PTU Troms og Finnmark Framsenteret Avholdt
16.3. FDV-årsmøte 2023 Troms og Finnmark Tana, Rådhuset Avholdt
14.3. FDV-årsmøte 2023 Troms og Finnmark Alta, Rådhuset Avholdt
2.3. FDV-årsmøte 2023 Troms og Finnmark Balsfjord, Vollan gjestestue i Nordkjosbotn Avholdt
1.3. FDV-årsmøter 2023 Troms og Finnmark Evenskjer, Rådhuset i Tjeldund kommune Avholdt
15.2. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Avholdt
9.2. Møte i Plan- og temadatautvalget Troms og Finnmark Teams Avholdt
7.2. Møte i Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Avholdt

 

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

trf@kartverket.no

Del