Siste oppdatering

ND regionmøter høsten 2023

Høstens regionmøter for Oslo og Viken fylker ble gjennomført i perioden 18. oktober - 2. november 2023.

Oversikt over høstens regionmøter
Dato Region Sted
18.10. Indre Oslofjord Nordre Follo
19.10. Østfold Hvaler
25.10. Hallingdal Flå
26.10. Numedal Øvre Eiker
31.10. Romerike Lillestrøm
2.11. Drammen Ringerike Hole

 

Hovedtema for møtene

Etter erfaringene med vannmengdene Hans brakte med seg, var det mer relevant enn noen gang å se på mulighetene vi har til å kartlegge kritiske punkt og arealer langs vassdrag. Det faglige temaet for høstens regionmøter var derfor FKB-Vann og beslektede tema slik som flom, beredskap og klima.

Program

09:00 Velkommen

Velkommen, med kort runde rundt bordet (navn og arbeidssted)

09:05 – 10:00 Vann

Vanndata - hva er status nå?

10:00 – 10:15 Pause

10:15 – 11:30 Vann forts …

10:15 - 10:45 Erfaringer fra Drammen kommune - tverrfaglig samarbeid i kommunen: vanndata

10:45 - 11:00 Bidrag fra kommunene - forventninger til hva som skal utføres

11:00 - 11:15 MVP Vestland

11:15 - 11:30 Støtte fra NVE til innsamling av kritiske punkt, erfaring fra Fredrikstad

11:30 – 12:15 Lunsj

12:15 – 13:00 Runde rundt bordet

Kort informasjon fra den enkelte part:

  • Hva har skjedd hos parten siden vårmøtet?
  • Har kommunen noen planer rundt registrering av stikkrenner?
  • Har kommunen levert alle O-kart innenfor sin kommune?

13:00 - 13:10 Pause

13:10 - 15:00 Informasjon fra faggrupper

13:10 - 13:40 Matrikkel

13:40 - 14:10 Plan- / Temadata

14:10 - 14:35 FKB

14:35 - 15:00 Geovekst

15:00 Avslutning

Del