Siste oppdatering

Arbeidsutval for plan- og temadata i Møre og Romsdal

Arbeidsutvalet skal vere ein møteplass for gjensidig erfaringsutveksling og samhandling omkring plan- og temadata i fylket.

Oppgåvene er knytt til etablering, forvaltning og bruk av plandata og tematiske geodata. Utvalet skal gje forslag til aktuelle prosjekt og forslag til kurs/ kompetanseheving innan fagområda. Dei gjev òg innspel til geodataplanen.

Samansetnad

Arbeidsutvalet er samansett av representantar frå:

  • Kommunane
  • Geovekst-partane
  • Fylkeskommunen
  • Statsforvaltaren
  • Eventuelle andre relevante partar, til dømes frå andre statslege etatar
Medlemmer i arbeidsutval for plan- og temadata
Representant for Navn Kommer fra
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Suleyman Chukeli Miljøvernavdelinga
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Trygve Winter-Hjelm Samfunnstryggleik- og beredskapsstab
Møre og Romsdal fylkeskommune John Hauger Veg
Møre og Romsdal fylkeskommune Even Tranmæl Strategi og styring
Statens vegvesen Turid Solheim Statens vegvesen, Geodata 1
Kommunane Tina Skarseth/
Jannicke Hesthol Løvik
Hustadvika kommune
Kommunane Lisa Sklett Molde kommune/ Romsdal regionsamarbeidet
Kommunane Oskar Vikman Ålesund kommune
Kommunane Kjetil Grytten Haram kommune
Kommunane Kristoffer Hagen Hareid kommune/ Sunnmørskart
Kommunane Håvard Stensønes Surnadal kommune/ Orkidé
Kartverket Bjørge Stavik Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Sven Michaelis Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Kathrin Bögelsack Kartverket Møre og Romsdal
Del
XPPT