Siste oppdatering

Arbeidsutvalg plan- og temadata for Innlandet fylke

Arbeidet med plan- og temadata i Norge digitalt (ND) organiseres gjennom et arbeidsutvalg for Innlandet fylke.

Arbeidsutvalg for plan- og temadata i Innlandet fylke (AU-tema)

Utvalget er en møteplass der partene i ND i fylket presenterer og drøfter saker knyttet til produksjon, formidling og bruk av plan- og temadata.

Utvalget skal:

  • Være arena for erfaringsutveksling og samhandling med Temadata Innlandet. Målet er å sikre plan- og temadata med høy kvalitet og god formidling av disse.
  • Gi innspill til geodataplanen innen plan- og temadata
  • Bidra til kurs/ kompetanseheving innen fagområdet

Sammensetning

  • Kommunerepresentanter fra hver region (velges av kommunene i regionen)
  • Representanter fra aktuelle Geovekst-parter
  • Fylkeskommunen
  • Fylkesmannen (andre fagområder enn Geovekst)
  • Eventuelt andre Norge digitalt-parter i fylket

Aktivitet i 2023

AU-Tema skal ha minimum to årlige møter. I 2023 er det planlagt et fysisk møte 24. -25. mai, sammen med Fylkesgeodatautvalget, og 1 møte i september der geodataplanen er hovedtema.

Referatene ligger på teams og kan for eksterne fås ved henvendelse til: hamar@kartverket.no

 

Medlemmer i Arbeidsutvalg for plan- og temadata for Innlandet fylke (AU Tema)
Representant for Navn/ Vara Arbeidsgiver
Kommunene i Elverum-Solørregionen Erik Johan Hildrum Kristin Lierstuen
Kommunene i Gjøvikregionen Anna Ekrem Erlend Fikse
Kommunene i Hadelandsregionen Solveig Hallum Anne Lise Koller
Kommunene i Hedmarkenregionen Lars Holen  
Kommunene i Lillehammer-regionen Lars Kristian Hatterud  
Kommunene i Midt-Gudbrandsdal Svein Jetlund Per Johan Smestad
Kommunene i Nord-Gudbrandsdal Øyvind Pedersen  
Kommunene i Nord-Østerdal Odin Sleen Synnøve Kjønnsberg
Kommunene i Sør-Hedmark Roar Jonsrud Anne Kjersti Briskerud
Kommunene i SÅTE-regionen Agita Freimane  
Kommunene i Valdres Aud Berit Anmarkrud Lars Hemsing
Statsforvalteren i Innlandet/ Temadataforum Espen Gudevang Roar Kjær
Innlandet fylkeskommune Frode Hansen Helle D. Nannestad
Statens vegvesen Region Øst Roger Bakkestuen  
Kartverket Innlandet Anita Høie (leder)  
Kartverket Innlandet Ove Jørgensen  
Kartverket Innlandet Håkon Dåsnes  
Del