Siste oppdatering

Ansatte ved Kartverket Agder

Kartverket Agder har for tiden 12 ansatte, og en doktogradsstipendiat. I tillegg har en ansatte i en annen divisjon kontorplass hos oss. Se under for detaljer.

E-post til Kartverket Agder: kristiansand@kartverket.no

Ansatte ved Kartverket Agder
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Lars Fredrik Gyland Fylkeskartsjef 32 11 85 43 /
91 82 86 51
lars.fredrik.gyland@kartverket.no
Amna Drace Biscevic Nestleder, KartAI og havnedata - amna.biscevic@kartverket.no
Åsulv B. Stormoen Matrikkel og Geovekst 32 11 85 48 asulv.birkeland.stormoen@kartverket.no
Maria Ellingsen Virksomhetsstyring RoS og administrasjon 32 11 85 47 maria.ellingsen@kartverket.no
Anne Marit Bjelland FKB, FDV og Sentral FKB 32 11 85 50 anne.marit.bjelland@kartverket.no
Ben Worsley FYSAK- og SSR-utvikling 32 11 85 17 ben.worsley@kartverket.no
Karine Gystøl FKB, Plan- og temadata, DOK og fotruter 32 11 85 53 karine.gystol@kartverket.no
Mika Sundin FKB, mottakskontroll og standardisering 32 11 85 57 mika.sundin@kartverket.no
Marianne Andersen FKB, mottakskontroll og FDV 32 11 85 21 marianne.andersen@kartverket.no
Pål Tanem Prosjektledelse Geovekst og samfinansieringsprosjekter 32 11 85 52 pal.tanem@kartverket.no
Steinar K. Karlsen Bildematching, FKB 32 11 85 42 steinar.karlsen@kartverket.no
Dag Andersson SSR 32 11 85 45 dag.andersson@kartverket.no
Sander Jyhne Doktorgradsstipendiat   sander.jyhne@kartverket.no

FKB = Felles kartdatabase, FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold, DOK = Det offentlige kartgrunnlaget, SSR = sentralt stedsnavnregister

Ansatt i Kartverket med kontorplass i Kristiansand
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Ivar Oveland Landdivisjonen 40 22 07 11 ivar.oveland@kartverket.no
Del
XPPT