Hopp til innhold

Kommune- og regionreformene fører til at mange kommuner får nye kommunenummer med virkning fra 1. januar 2020. En vellykket gjennomføring av reformene i matrikkel og grunnbok, krever en grundig ryddesjau og kvalitetsheving i disse to registrene første halvår i 2019.

Kommune-Norge har rundt 600 IKT-systemer, hvor kommunenummer er koblingsnøkkel mot andre systemer, for eksempel matrikkel og grunnbok.

Les mer

Matrikkelen og grunnboka er to fagsystem som utfyller hverandre. Systemene henger tett sammen og utveksler data kontinuerlig.

Les mer

En vellykket gjennomføring av kommune- og regionreformene krever kontroll og rettearbeid i matrikkel i forkant av sammenslåingstidspunktet.

Les mer