Siste oppdatering

Distribusjon av FKB-data

Med nye distribusjonsløyper kan brukerne nyte godt av daglige oppdaterte data fra Sentral felles kartdatabase (SFKB).

Fra forvaltning til distribusjon

I Sentral FKB blir FKB-dataene oppdatert fortløpende av kommunene, andre parter og Kartverket i forvaltningsarkiver som er delt inn geografisk tilpasset forvaltningen av det enkelte datasett (kommune, fylke eller UTM-sone). Som hovedregel blir dataene deretter synkronisert i samlearkiver delt inn geografisk (fylke, UTM-sone eller landsarkiv) for å tilrettelegge for distribusjon. Hver natt blir endringene synkronisert til samlearkivene og videre til distribusjonsbaser i PostGIS som utgangspunkt for tjenester og filbasert distribusjon.

Skjematisk oversikt over distribusjonsløypa for SFKB
DISTRIBUSJON: Standardløype for distribusjonen fra forvaltningsarkivene og ut på tjenester. Ill: Kartverket.

API/ tjenester

Data fra Sentral FKB er tatt i bruk i de fleste av Kartverkets WMS- og WMTS/cache-tjenester.

Cache-tjenestene som benyttes i Norgeskart.no og andre steder, inneholder oppdaterte data. Men siden de ferdig genererte kartbildene har en levetid på en uke, vil oppdateringer skje med opptil en ukes forsinkelse sammenlignet med WMS-tjenestene.

Fildistribusjon

Produksjonsløype for fildistribusjon av FKB-data tar også utgangspunkt i en oppdatert PostGIS-base. Her produseres kommunevise filer på formatene SOSI, GML og ESRI filgeodatabase i lokal UTM-sone for nedlasting i Geonorge. Fylkesvise og landsdekkende filer er også tilgjengelige på formatet ESRI filgeodatabase for de fleste datasett og oppdateres månedlig. For hvert datasett kjøres det daglig en analyse av hvilke kommuner som er endret. Disse filene prosesseres da på nytt fra den oppdaterte PostGIS-basen. Det skal ikke gå mer enn et døgn fra en oppdatering i SFKB til oppdateringen er tilgjengelig i filene som kan lastes ned fra Geonorge. Nedlasting av FKB-data krever innlogging med GeoID.

For enkel nedlasting av filer kan det benyttes Geonorges innebygde nedlastningsløsning, som er en integrering av Nedlastings-API direkte på Geonorge.no. For å utføre en større og/eller gjentagende nedlasting av data anbefales Geonorges "Klient for massiv nedlasting" som er en mer avansert implementering av Nedlastings-API-et i en nedlastbar programvare. For avanserte brukere kan også Nedlastings-API-et integreres direkte i deres løsninger.

Geosynkronisering

For en del store brukere av FKB-data med behov for de aller ferskeste dataene kan det være et alternativ å etablere sin egen oppdaterte kopi av FKB for hele eller deler av landet ved hjelp av geosynkronisering. Ta kontakt med sfkbhjelp@kartverket.no dersom dette er ønskelig.

Del
XPPT