Siste oppdatering

Brukerstøtte SFKB

Vi er klare for å ta imot dine tilbakemeldinger, spørsmål eller problemstillinger knyttet til Sentral felles kartdatabase (SFKB).

Vår brukerstøtte er organisert i en sentral brukerstøtte og et team ved fylkeskartkontorene. 

Sentral brukerstøtte

Vår sentrale brukerstøtte kan kontaktes ved: 

  • tekniske problemer
  • spørsmål om sentrale systemer
  • økonomi/administrasjon

E-post: sfkbhjelp@kartverket.no

Fylkeskartkontorene

Fylkeskartkontorene kan kontaktes ved spørsmål om:

  • innføringen i din kommune eller region
  • kommunenes ajourholdsoppgaver
  • FKB-datainnhold og produktspesifikasjoner
  • teknisk hjelp til opplåsing av objekter i den sentrale basen

Her er en oversikt over kontaktpersoner ved hvert fylkeskartkontor: 

Del
XPPT