Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Troms og Finnmark

Kartverket Troms og Finnmark har ansvar for etablering og drift for en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Tromsø og Vadsø.

Kontakt oss

Besøksadresse i Tromsø
Framsenteret,
Hjalmar Johansens gate 14,
9007 Tromsø Vis i kart

Besøksadresse i Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari Vis i kart

Postadresse
Kartverket Troms og Finnmark,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Tromsø
Framsenteret,
Postboks 6606 Stakkevollan,
9296 Tromsø

Pakker/ tidsskrifter Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Matrikkel-mandag

Matrikkelmandag 2. oktober med tema fritidsbolig utgår.

I stedet vil dagen handle om erfaringer fra innføring av atkomstpunkt.

Møte i Basisgeodatautvalget

Fylkets geodataplan blir hovedtema når medlemmene i basisgeodatautvalget Troms og Finnmark møtes digitalt i oktober.

Webinar: Gamle reguleringsplaner

Jobber du med planlegging eller forvaltning av plandata? Er det noe du lurer på om oppheving eller endring av gamle reguleringsplaner? Da er dette webinaret midt i blinken for deg.

Webinar: Endringer i plan

Dispensasjon eller endring av eksisterende plan? Vet du når du kan gjøre en forenklet endring? Dette er webinaret for deg som jobber med planlegging eller forvaltning av plandata.

View More Events

Nyheter

Konstruktivt besøk

Informasjonsutveksling om roller, utfordringer og tiltak innen planarbeid var hovedtema da planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) besøkte oss 14. september.

Vil dyrke blå skog med marine grunnkart

– Gode data fra marine grunnkart i kystsonen forenkler prosessen vår. Det er betryggende og vi sparer tid og kostnader, sier daglig leder og gründer Petter Marius Synnes i Nordi Ocean.

Politikerbesøk i Vadsø

Det viktige samfunnsbidraget Kartverket står for i regionene var tema da stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad (H) og politisk rådgiver Kjersti Omejer hadde dialogmøte med kartkontoret i Vadsø torsdag 24. august.

Flyfotografering i finværet

Deler av Vest-Finnmark og Troms er kartlagt. Disse er del av geovekstprosjektene i fylket. Omløps-fotografering har ikke kommet i gang, og det er usikkert om man rekker det denne sesongen.

View More Articles
Share