Siste oppdatering

Nedkvittering av pantedokument

For å redusere et tinglyst lånebeløp kan du tinglyse en nedkvittering.

Hva er en nedkvittering?

Ved nedkvittering av et tinglyst pantedokument vil det tinglyste pantebeløpet reduseres. I de fleste tilfeller er pantedokumentet tinglyst i forbindelse med et lån i en bank. Dersom du har et tinglyst pant i eiendommen din som du har betalt ned på, kan banken sende inn en nedkvittering av beløpet til Kartverket.

Nedkvittering av pant blir aktuelt i de tilfellene man skal ta opp nytt lån i en annen bank, og du ønsker å utnytte mer av eiendommens verdi. Dersom du nedkvitterer lånet ditt vil det også vise tydeligere hvor mye som er igjen av gjelden.

Fremgangsmåte for å nedkvittere pant

Nedkvittering av beløpet i et tinglyst pantedokument gjøres enklest ved å skrive på det originale dokumentet at beløpet skal nedkvitteres. Beløpet som det skal nedkvitteres til må komme tydelig frem. Dersom panthaver ikke har originaldokumentet kan de bruke en rett kopi av pantet, med unntak dersom pantet er en obligasjon. Panthaver må signere med original signatur.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Hvordan nedkvittere et pant uten det tinglyste dokumentet

 • Panthaver sender inn en erklæring i vanlig post der de ber om å nedkvittere pantet.
 • Det opprinnelige beløpet det ble tinglyst med, og beløpet som det skal nedkvitteres til må komme tydelig frem.
 • Pantedokumentets dokumentnummer må komme tydelig frem.
 • Panthaver må skrive eiendommens gårds- og bruksnummer, og hvilken kommune eiendommen ligger i. Dersom eiendommen har et feste- eller seksjonsnummer må det også skrives på.
 • Dersom det er en borettslagsandel skal panthaver skrive borettslagets navn, organisasjons- og andelsnummer.
 • Panthaver må signere med original underskrift. Dersom panthaver er en bank, kan en ansatt i banken signere og erklære at det blir gjort på bankens vegne. Dersom panthaver er et foretak er hovedregelen at den som har signaturrett for foretaket signerer.
 • Navnet og organisasjonsnummeret til panthaveren må skrives på erklæringen. Dersom det er en privatperson som er panthaver må navn og fødselsnummer (11 siffer) komme frem.

Nedkvittering av obligasjoner

Dersom pantet du ønsker å nedkvittere er en obligasjon, må du i de fleste tilfeller sende inn den originale obligasjonen.

Les mer om nedkvittering av obligasjoner.

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT