Driftsmeldinger og notiser med relasjon til kommune- og regionreformene kan du se her.

DatoKl.Driftsmeldinger
26.03.2020 09.00

Vedlikehold av matrikkelen lørdag 28.03.2020

Grunnet ekstraordinære omstendigheter får vi ikke fullført vedlikehold av matrikkelen i kveld, torsdag 26.03.2020.

Matrikkelen vil derfor også bli tatt ned lørdag 28.03.2020 kl. 09.00. Vi estimerer et par timer før vi er tilbake i normal drift. Verken oppdaterings- eller innsynstjenester vil være tilgjengelige i perioden arbeidet pågår.

Arbeidet gjelder følgende systemer:

https://www.matrikkel.no

https://www.nd.matrikkel.no

https://seeiendom.matrikkel.no

Vi beklager eventuelle ulemper dette arbeidet måtte medføre.

24.03.2020 10.00

Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 26.03.2020

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 26.03.2020 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene vil derfor til tider være ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs- og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet, https://www.matrikkel.no, tas ned fra kl. 18:00. Norge digitalt-miljøet for matrikkelen, https://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom, https://seeiendom.kartverket.no vil kunne være ustabile en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00, dette gjelder endepunkt: https://www.grunnbok.no/grunnbok. Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil være ustabile denne kvelden.

Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no og https://betatest.grunnbok.no/grunnbok tas ned fra kl. 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

19.03.2020 16.00

Matrikkelen blir tatt ned lørdag 21.03.2020

Grunnet et oppstått behov for vedlikehold vil matrikkelen bli tatt ned lørdag 21.03.2020 i tidsrommet 10.00 til 14.00.

Verken oppdaterings- eller innsynstjenester vil være tilgjengelige i perioden arbeidet pågår.

Arbeidet gjelder følgende systemer:

https://www.matrikkel.no/matrikkel/

https://www.nd.matrikkel.no/matrikkel/

https://seeiendom.kartverket.no/

19.03.2020 15.00

Oppmålingsforretninger og koronavirus

Kartverket får henvendelser om oppmålingsforretninger og korona. Benytt handlingsrommet i eksisterende regelverk, er Kartverkets anbefaling til kommuner og landmålere. Her er en veiledning om protokoll, partenes oppmøte og frister: https://kartverket.no/Om-Kartverket/Nyheter/oppmalingsforretninger-og-koronavirus/

16.03.2020  

Versjon 3.16 av matrikkelen er utsatt

Produksjonssetting av versjon 3.16 av matrikkelen, som var planlagt til tirsdag 17.03.2020, er utsatt inntil videre. Begrunnelse for denne avgjørelsen er knyttet til den pågående pandemien.

Det er foreløpig usikkert når produksjonssettingen vil bli foretatt. Dette vil bli informert om senere.

03.03.2020  

Nedlasting og installasjon av Kartverkets matrikkelklient  

Til versjon 3.15 av matrikkelen ble det mulig å laste ned en klient som ikke krever egen lisens til Java. Klienten inneholder Java runtime-komponenter og kan lastes ned både på Windows, Linux og Mac.

Etter versjon 3.16, som kommer 17.03.2020, vil dette være den eneste måten å starte Kartverkets klient på. Det vil da ikke lenger være mulig å starte matrikkelklienten fra startsiden til matrikkelen. Det er derfor viktig at dere laster ned klienten som ikke krever egen Java-lisens.

Mer informasjon finner dere her: https://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Brukerstotte-for-matrikkelen/nedlast-matrikkelklient/

24.02.2020  

Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 27.02.2020

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 27.02.2020 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet, https://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl. 18:00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen, https://www.nd.matrikkel.no, og SeEiendom, https://seeiendom.kartverket.no, vil kunne være ustabile en periode etter kl 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00, dette gjelder endepunkt https://www.grunnbok.no/grunnbok. Andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no og https://betatest.grunnbok.no/grunnbok tas ned fra kl. 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

05.02.2020 08.10

Vi trenger å patche databasen som benyttes for de eksterne testsystemene og tar derfor ned disse for vedlikehold onsdag 05.02.2020 kl. 16.00.
Vi forventer at disse er oppe igjen til kl. 18.00.

Dette gjelder Prodtest, Hovedversjon, Betatest, Kommunetest, Simtest , sittest, Sitfor og Føringsenheten.

27.01.2020  

Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 30.01.2020

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 30.01.2020 er det vedlikeholdskveld på Kartverket.
Alle systemene blir derfor til tider ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet, https://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl. 18:00. Norge digitalt-miljøet for matrikkelen, https://www.nd.matrikkel.no, og SeEiendom, https://seeiendom.kartverket.no, vil kunne være ustabile en periode etter kl 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00, dette gjelder endepunkt https://www.grunnbok.no/grunnbok.
Andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no og https://betatest.grunnbok.no/grunnbok tas ned fra kl. 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

17.01.2020  15.20

Vi trenger å utføre en omstart av våre proxyservere for Matrikkel Produksjon, Matrikkel Norge digitalt og Matrikkel Se Eiendom. Dette medfører noen minutter stopp i både oppdatering og innsyn i dag.

Start på arbeidet er kl. 18.05, normal drift skal være oppnådd innen kl. 18.10.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

03.01.2020  

Matrikkelen er satt i drift igjen og åpnet for oppdatering, 1.1.2020 kl. 04.00

Endringsloggen til matrikkelen er nettopp åpnet, og endringsnummerene i de enkelte basene og antall endringer er som følger:
Siste endringsnummeret før kommuneendring: 194507063
Siste endringsnummeret etter kommuneendring: 298970489
Siste endringsid etter kretsinnlesing er 299035198
Antall endringer (før kretsinnlesning): 104 463 426

02.01.2020   Matrikkelen vil få en stor mengde endringslogginnslag i forbindelse med oppdatering fra Folkeregisteret

Etter at kommune- og regionsreformene nå er gjennomført i Folkeregisteret, må matrikkelen lese inn alle de endrede personene. Dette vil føre til en stor mengde (rundt 3 550 000) endringer på fysiske personer i matrikkelens endringslogg.

Vi forventer å gjøre oppdateringene i løpet av helgen 03.–05.01.2020.

16.12.2019   Matrikkelen er stengt for oppdatering

I forbindelse med kommune- og regionsreformene 2019/2020 er matrikkelen nå stengt for all oppdatering.

Siste endringid: 194507063

Matrikkelen er planlagt åpnet igjen i løpet av 01.01.2020. I perioden frem til dette vil man kun kunne benytte innsynstjenestene mot matrikkelen.

Se kommune- og regionsreform sin driftsmeldingsside for ytterligere informasjon: https://kartverket.no/kommunereform/driftsmeldinger/

    Nedlasting og installasjon av matrikkelklient

Kartverkets matrikkelklient
Kommune- og regionreformene i matrikkel og grunnbok har en planlagt gjennomføringsperiode fra 13. desember 2019 til 1. januar 2020. Hvis ikke uforutsette hendelser inntreffer, vil Kartverkets matrikkelklient være åpen for matrikkelføring fra første virkedag i januar. Dersom din kommune planlegger å bruke Kartverkets matrikkelklient en periode etter nyttår, anbefaler vi at den lastes ned allerede nå. Dette for å unngå utfordringer knyttet til installasjon av programvaren, mulige hindringer på grunn av brannmur eller lignende.
Veiledningen om hvordan Kartverkets matrikkelklient lastes ned og installeres er tilgjengelig på Kartverkets nettsider: https://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Brukerstotte-for-matrikkelen/nedlast-matrikkelklient/

Ekstra ressurser på matrikkelhjelp
Matrikkelhjelp (matrikkelhjelp@kartverket.no) har forberedt seg på ekstra veiledning og hjelp i tiden framover. Ta kontakt dersom det er spørsmål, eller behov for bistand.

28.11.2019 16:00 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 28/11-2019

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 28.11.2019 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet https://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl. 18:00. Norge digitalt-miljøet for matrikkelen https://www.nd.matrikkel.no, SeEiendom https://seeiendom.kartverket.no og kommunendring (Marty) https://ke.matrikkel.no/matrikkel vil kunne være ustabile en periode etter kl 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00, Dette gjelder endepunkt: https://www.grunnbok.no/grunnbok. Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no, https://betatest.grunnbok.no/grunnbok og https://ketestekstern.grunnbok.no/grunnbok/ tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

Med hilsen Applikasjonsdrift
21.11->
22.11.2019
  Matrikkelhjelp-telefonen ubetjent torsdag og fredag denne uken.

Matrikkelhjelp-telefonen er ikke betjent torsdag 21. november eller fredag 22. november. Er det spørsmål i forbindelse med matrikkelføring, så send e-post til matrikkelhjelp@kartverket.no. Disse vil bli besvart så snart vi er tilgjengelige.
31.10.2019 16:00 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 31/10-2019

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 31.10.2019 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet https://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl. 18:00. Norge digitalt-miljøet for matrikkelen https://www.nd.matrikkel.no, SeEiendom https://seeiendom.kartverket.no og kommunendring (Marty) https://ke.matrikkel.no/matrikkel vil kunne være ustabile en periode etter kl 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00, Dette gjelder endepunkt: https://www.grunnbok.no/grunnbok Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no, https://betatest.grunnbok.no/grunnbok og https://ketestekstern.grunnbok.no/grunnbok tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

Med hilsen Applikasjonsdrift
23.10.2019 18:00 Oppgradering av Matrikkelen onsdag kveld 23/10-2019 kl. 18:00

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 3.15.3 onsdag 23/10-2019 kl. 18:00. Versjonen inneholder en del forbedringer og feilrettinger. Se release notes på https://www.test.matrikkel.no etter oppgradering for full liste av endringer gjort i denne versjonen.

Oppgraderingen vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07:00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 16:00. Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl. 16:00.

Med hilsen Kartverket
26.09.2019 16:00 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 26/9-2019

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 26.09.2019 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet https://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl. 18:00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen https://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom https://seeiendom.kartverket.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00, Dette gjelder endepunkt:
https://www.grunnbok.no/grunnbok
Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no og https://betatest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

19.09.2019 18:00 Matrikkel nede i kveld og natt - Kretsinnlesing torsdag kveld 19/9 kl 18:00

Oppdatert 19/9: Grunnet postkretsinnlesingen i kveld ser vi oss nødt til å sperre for oppdateringer i matrikkelen frem til i morgen tidlig. Vi vil stoppe oppdatering fra kl. 18, systemene skal være oppe som normalt fra kl. 07.

 

Grunnet den kommende kommune- og regionsreformen og Marty-løsningen fremskynder vi den årlige store oppdaterings av postnummerområder til kveld torsdag 19/9.

Det blir i tillegg kjørt inn skolekretsfil for 5021 Oppdal. Forventet omfang vil være endring av mellom 20.000-30.000 adresser.

Med hilsen Applikasjonsdrift Statens Kartverk

29.08.2019 16:00 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 29/8-2019

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 29.08.2019 er det vedlikeholdskveld på Kartverket.
Alle systemene blir derfor til tider ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet https://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl. 18:00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen https://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom https://seeiendom.kartverket.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00, Dette gjelder endepunkt:
https://www.grunnbok.no/grunnbok
Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no og https://betatest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

31.07.2019 18:00 Varsel om nedetid og konfigurasjonsendring

Onsdag 31.07.2019 vil vi grunnet vedlikehold få noe nedetid for matrikkelen. Arbeidet for produksjon vil begynne kl. 18:00 og er forventet å være ferdig i løpet av to timer.

Tidligere har vi varslet at vi ville kreve TLSv1.2 fra og med 30.06. Grunnet ferietider ble det besluttet å avvente med å innføre dette, men etter nevnte vedlikehold vil det være aktivert.

Vi begynner vedlikehold på Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) og Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) fra kl. 15:00.

Spørsmål eller kommentarer tas mot via vår Jira: https://jira.statkart.no.

Med hilsen, Applikasjonsdrift - Kartverket
27.06.2019 16:00 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 27. juni 2019

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 27.06.2019 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden. Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet https://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl. 18:00. Norge digitalt-miljøet for matrikkelen https://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom https://seeiendom.kartverket.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00. Dette gjelder endepunkt:
https://www.grunnbok.no/grunnbok. Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no og https://betatest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.
22.06.2019 09:00 Info om kort stopp av Matrikkelen i helgen

Det har oppstått et behov for ekstraordinær patching av systemene som vil bli avsluttet i løpet av helgen. Dette medfører en stopp i tjenestene på inntil ti minutter. Antatt tidspunkt lørdag morgen 09:00.

Gjelder både Matrikkelen, Norge Digital og SeEiendom.

13.06.2019 18:00 Oppgradering av Matrikkel

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 3.15.2 torsdag 13/06-2019 kl. 18:00. Versjonen inneholder en del forbedringer og feilrettinger. Se release notes på https://www.test.matrikkel.no etter oppgradering for full liste av endringer gjort i denne versjonen.

Oppgraderingen vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07:00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

I forbindelse med oppgradering av Matrikkel i vil det på landsbasis bli generert omtrent 115.000 endringer på veger.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 16:00.
Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl. 16:00.

05.06.2019 18:00 Oppgradering av Matrikkel

Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til v3.15.1, onsdag 05/06-2019 kl. 18:00.
Dette vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07:00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 16:00.
Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl 16:00.

29.05.2019 14:30 Liten stopp for matrikkelen kl. 14:30 grunnet gjeninnføring av TLS v1 og v1.1

I forbindelse med utrulling av versjon 3.15.0 av Matrikkelen fjernet vi muligheten til å benytte de gamle krypteringsprotokollene TLS 1.0 og 1.1. Det viser seg at noen av brukerne av Matrikkelens API-er fortsatt, etter tidlig og god informasjon, ikke støtter denne innskrenkingen. Fram til 30.06.2019 åpnes det opp for bruk av TLS 1.0 og 1.1 igjen. 

Klokken 14:30 i dag 29.05 blir det noen få minutter nedetid på tjenester for www.matrikkel.no og www.nd.matrikkel.no mens vi skrur på igjen mulighet for bruk av de gamle krypteringsprotokollene.

28.05.2019 18:00 Oppgradering av Matrikkel

Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til v3.15.0, tirsdag 28/05-2019 kl. 18:00.

Dette vil medføre litt driftsforstyrrelser da vi også skal gjøre vedlikehold på databasene, men vanlig drift er ventet innen kl. 07:00 neste morgen.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 16:00.

Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl 16:00.

Som tidligere varslet kommer vil til å fjerne støtte for bruk av de gamle krypteringsalgoritmene TLS 1.0 og TLS 1.1. Man må nå over på TLS 1.2 hvis man benytter seg av de gamle algoritmene. Mer informasjon om hvilke feilmeldinger man kan få dersom man bruker de gamle algoritmene er tilgjengelig i Kartverkets JIRA på saken https://jira.statkart.no/browse/API-2669. Hvis overgangen skaper feilsituasjoner som er vanskelige å komme rundt for brukere av Matrikkelens API-er er det bare å ta kontakt med oss gjennom JIRA så skal vi se om det er noe vi kan hjelpe med i oppgraderingsløpet.

*Betatest vil bli tilgjengelig før kodefrys til versjon 3.13.

Vi har valgt å gjøre dette for at Posten og Folkeregisteret skal ha mulighet til å teste ny tjeneste for å hente bruksenheter direkte. Posten og Folkeregisteret skal bruke denne tjenesten for å utvikle en applikasjon for flyttemelding.