Siste oppdatering

Visning av kretser i matrikkelen - januar 2023

Brukerveiledning for å bruke kommunetest som bakgrunnskart i matrikkelen, for å vise oppdaterte kretser.

12. januar 2023 ble det kjørt en oppdatering av grunnkretser og stemmekretser fra Nasjonal inndelingsbase inn i matrikkelen. De aller fleste kretsene er like, men noen har blitt endret betydelig.

For brukere som ønsker å se forskjeller i sin kommune kan man benytte WMS-tjenesten fra kommunetest som bakgrunnskart i Kartverkets matrikkelklient da denne ikke er oppdatert med de nye kretsene enda.

For å legge til kommunetest som bakgrunnskart kan man benytte WMS-tjeneste med URL https://kommunetest.matrikkel.no/geoservergeo/wms/MATRIKKEL.

Dette gjøres på følgende måte:

 1. Trykk på Vis-menyen i klienten og klikk på «Kartlag». Man får da opp en dialog som viser kartlagene som er aktive i klienten. Her kan man aktivere grunnkretser for å vise disse slik de er i matrikkelen, og samtidig legge til nye tjenester.
  WMS-kommunetest01.jpg
 2. Velg «Legg til WMS-tjeneste» for å få lagt til kommunetest.
 3. Fyll inn URL-en https://kommunetest.matrikkel.no/geoservergeo/wms/MATRIKKEL som beskrevet over og legg inn brukernavn og passord til bruker på kommunetest.
  Merk: Det er ikke det samme som på produksjon, så man må huske på at man har en egen bruker til kommunetest.
  WMS-kommunetest02.jpg
 4. Etter å ha lagt inn informasjon og trykket «Ok» dukker tjenesten opp nederst i listen over bakgrunnskart med navnet «Matrikkelen WMS». Her er alle typer matrikkeldata i samme tjeneste, så det blir litt mye hvis man bare trykker «Ok» og går videre. Det er mulig å velge hvilke kartlag for tjenesten som skal vises og det gjøres ved å velge «Matrikkelen WMS» i listen og trykke «Endre kartlag». Vi får da opp følgende dialog:
  WMS-kommunetest03.jpg
 5. Trykk på knappen «Inverter vises» slik at alle lagene blir skrudd av. Etterpå kan man huke av for «matrikkel:GRUNNKRETSWFS» for å vise disse. Trykk «Ok» i denne dialogen, og i den ytre dialogen slik at vi kommer oss tilbake til visningen av matrikkelen.

WMS-kommunetest04.jpg Visningen blir da som man ser over. De gamle grunnkretsene fra vises med en blå farge og matrikkelens egne kretser vises med sort/grå. Dette er et utdrag fra 1101 – Eigersund da det var noen endringer i grunnkretser her.

Gå tilbake til driftsmeldinger for matrikkelen.

Del
XPPT