Siste oppdatering

Hva er grunnboken?

Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Ved tinglysing får man rettsvern etter prinsippet om ”først i tid, best i rett”.

Hva er grunnboken?

Grunnboken er et offentlig register, som viser tinglyste rettigheter og forpliktelser i eiendom. Grunnboken var tidligere en bok med håndskrevne ark, og i dag som et dataregister som forvaltes av Kartverket.

Grunnboken er offentlig, noe som er grunnlaget for selve tinglysingsordningen. Å tinglyse en rettighet eller forpliktelse som knytter seg til en eiendom innebærer å offentliggjøre at rettigheten eksisterer. På den måten vil for eksempel en potensiell kjøper kunne kontrollere om det er andre som har rettigheter i den eiendommen som han er interessert i å kjøpe.

Alle eiendommer og borettslagsandeler har et eget grunnboksblad i grunnboken. Grunnboksbladet består av en liste med stikkord som sier hva slags type dokumenter, heftelser og forpliktelser som er tinglyst. Den viser også hvilken dato dokumentet er tinglyst, og hvilket dokumentnummer det har.

Grunnboksutskriften for din eiendom vil vise at du har tinglyst eierskap til eiendommen, og hvilke heftelser som er tinglyst. For å finne de rettighetene som du eller eiendommen din har fått, må du se på grunnboken til den eiendommen som har gitt deg rettigheten.

Her kan du logge inn og se grunnboken

Hvorfor tinglyse?

Når du tinglyser eiendomsrett eller en annen rettighet i en eiendom, så sier vi at denne rettigheten får rettsvern. Det betyr at rettigheten eller eierskapet blir beskyttet mot konkurranse fra andre som mener å ha den samme rettigheten, eller en konkurrerende rettighet som du ikke vet om. Din tinglyste rettighet vil være beskyttet dersom den konkurrerende rettigheten ikke er tinglyst, eller er tinglyst senere enn din rettighet. Reglene om rettsvern opererer etter prinsippet "Først i tid, best i rett". Mange er derfor opptatt av hvilken rettighet som har "best prioritet" i grunnboken. En rettighet som ikke er tinglyst kan gå tapt. Derfor er det viktig å tinglyse de rettighetene man har.

Tinglysing er ikke et "gyldighetsstempel”. Tinglysing er kun en registreringsordning for å offentliggjøre avtaler slik at de blir beskyttet mot konkurranse fra andre personer enn avtalepartene. Hvis partene er uenige om innholdet i avtalen, om rekkevidden av en rettighet eller om eierskapet til en eiendom, oppfordres partene til å forsøke finne en løsning. Dersom partene ikke kan bli enige må uoverensstemmelsen løses av domstolene, uansett om rettigheten er tinglyst eller ikke.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT