Siste oppdatering

Kraftledningsregisteret

Høyspente kraftledninger kan tinglyses i kraftledningsregisteret. Du kan bestille utskrift fra registeret hvis du er interessert i eierforhold og pant knyttet til en bestemt kraftlinje.

Hva er kraftledningsregisteret?

Kraftledningsregisteret er et register for høyspente sterkstrømsledninger som er anlagt for statens regning, eller av et kraftselskap med hjemmel i en konsesjon. Registeret føres manuelt av tinglysingsmyndigheten i Kartverket.

I kraftledningsregisteret tinglyses eierforhold og panteretter i kraftledninger. Registeret er lite i bruk og er ikke oppdatert for alle ledninger.

Bestille utskrift fra kraftledningsregisteret

Du kan bestille informasjon om en kraftledning gjennom vårt skjema for bestilling av kopi av tinglyst dokument. I feltet for dokumenttype må du skrive at bestillingen gjelder kraftledningsregisteret. Du må skrive kraftledningens navn og nummer, og hvor den ligger. Vi sender en papirutskrift av kraftledningens grunnboksblad til deg i posten.

Kostnader for kopi av dokumenter finner du i vår artikkel om gebyr.

Skjema for bestilling finner du her.

Hvordan tinglyse kraftledninger

Del
XPPT