Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kraftledningsregisteret

Høyspente kraftledninger kan tinglyses i kraftledningsregisteret. Du kan bestille utskrift fra registeret hvis du er interessert i eierforhold og pant knyttet til en bestemt kraftlinje.

Hva er kraftledningsregisteret?

Kraftledningsregisteret er et register for høyspente sterkstrømsledninger som er anlagt for statens regning, eller av et kraftselskap med hjemmel i en konsesjon. Registeret føres manuelt av tinglysingsmyndigheten i Kartverket.

I kraftledningsregisteret tinglyses eierforhold og panteretter i kraftledninger. Registeret er lite i bruk og er ikke oppdatert for alle ledninger.

Bestille utskrift fra kraftledningsregisteret

Du kan bestille informasjon om en kraftledning gjennom vårt skjema for bestilling av kopi av tinglyst dokument. I feltet for dokumenttype må du skrive at bestillingen gjelder kraftledningsregisteret. Du må skrive kraftledningens navn og nummer, og hvor den ligger. Vi sender en papirutskrift av kraftledningens grunnboksblad til deg i posten.

Kostnader for kopi av dokumenter finner du i vår artikkel om gebyr.

Skjema for bestilling finner du her.

Hvordan tinglyse kraftledninger

Share