Siste oppdatering

Dokumenter som ikke kan bestilles

Kartverket har kopier av de fleste dokumenter som er tinglyst, men ikke alle. Her finner du en oversikt over de dokumenttypene som ikke kan bestilles fra Kartverkets arkiv.

Hjelpedokumenter

Et hjelpedokument er et dokument var nødvendig som dokumentasjon ved tinglysing av et annet dokument. Noen eksempler på hjelpedokument er: fullmakter, skifteattester, uskifteattester, samtykkeerklæring, bostyrerattester og testamenter.

Hjelpedokumenter blir ikke utlevert ved bestilling av kopi av det tinglyste hoveddokumentet.

Hvis du ønsker innsyn i et hjelpedokument etter offentlighetsloven, kan du sende et brev eller en e-post om dette til Kartverket. Husk også å oppgi hva slags type dokument du ønsker innsyn i, dokumentnummeret og tinglysingsdatoen for hoveddokumentet hvor hjelpedokumentet ble brukt som dokumentasjon, og hvilken eiendom det gjelder.

Dokumenter som ikke finnes

Av ulike grunner mangler Kartverket kopier av noen tinglyste dokumenter. Dette gjelder spesielt eldre tinglysinger, for eksempel opprettelse av realsameie. Men det kan også gjelde tinglyste dokumenter av nyere dato.

Dokumenter tinglyst tidligere enn 1951

Kopier av dokumenter som ble tinglyst i 1950 og tidligere, oppbevares hos Statsarkivet. Disse dokumentene er digitalisert og tilgjengeliggjort på Digitalarkivets nettside. Du kan også henvende deg til Digitalarkivet for å få tilsendt en kopi av et gammelt tinglyst dokument.

Ta gjerne kontakt med Kartverkets kundesenter først på telefon 32 11 80 00, for å få oppgitt: dagboknummer, tinglysingsdato, panteboknummer og eventuelt sidetall og stedsnavn. Dette er opplysninger som Digitalarkivet trenger for å finne frem til riktig dokument.

Dokumenter som ikke ligger i Kartverkets arkiv

Dokumenter som oppbevares hos andre offentlige myndigheter, blir normalt ikke arkivert hos Kartverket etter tinglysing. Disse dokumentene kan derfor ikke bestilles fra Kartverkets arkiv.

Dokumenter som normalt ikke kan bestilles

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT