Hopp til innhold

Hjemmelserklæring ved arv og skifte, fast eiendom - bokmål

Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du sender det til tinglysing. Send skjemaet i to eksemplarer til følgende adresse:

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Veiledning til utfylling av skjemaet finner du i høyre marg eller nederst ved å klikke på det svarte bokmerket som heter "Hjelp".

Last ned skjema

Trenger du hjelp med denne siden?

Les mer om arv, skifte og uskifte

Rundskriv for Tinglysingen kapittel 6 - Særlige problemstillinger om arv, skifte og uskifte.

Konsesjon – Sjekk om det er nødvendig å legge ved konsesjonspapirer.


Adresse

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Når hjemmelserklæringen er ferdig utfylt må du sende den i to eksemplarer til adressen over. Det betyr at du enten må ta en kopi av den ferdig utfylte hjemmelserklæringen eller lage en avskrift ved å fylle ut to like skjemaer. Det ene eksemplaret blir arkivert hos Kartverket, og det andre blir sendt tilbake til deg når det er ferdig tinglyst.

Veiledning til utfylling av skjema

Følg veiledningen nedenfor dersom du er usikker på hvordan hjemmelserklæringen skal fylles ut.

Innsenders navn (feltet øverst til venstre)

Påfør navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer), eventuelt organisasjonsnummer til den som sender inn hjemmelserklæringen til tinglysingen. Denne vil motta det ferdig tinglyste dokumentet og faktura på tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift. Det er ikke gebyr eller dokumentavgift ved tinglysing av hjemmelserklæring i forbindelse med uskifte. Les mer om kostnader ved tinglysing.

Feltet for referansenummer (Ref.nr) er frivillig å fylle ut, og vil være synlig på fakturaen som sendes fra oss.

Til punkt 1- Eiendommen(e)

Fyll ut med informasjon om den eiendommen som skal overdras fra den avdøde. Fyll ut feltet for kommunenummer, kommunens navn, gårdsnummer og bruksnummer. Dersom eiendommen er tildelt et festenummer eller seksjonsnummer, må også disse numrene føres på.

I feltet til høyre ”Ideell andel”, skal det føres opp hvor stor brøkdel av eiendommen som avdøde eide. Ofte er det hele eiendommen og da blir brøken 1/1. Dersom den avdøde har hjemmel til halve eiendommen, skriv inn brøken 1/2  i feltet ”Ideell andel”.

Omsetningen gjelder bygg på festet grunn. Kryss av det som passer.  

Beskaffenhet. Skriv gjerne eiendommens areal til høyre i samme felt. Les mer om konsesjon.  

Anvendelse av grunn. Kryss av det som passer.

Verdi. Dette feltet skal du bare fylle ut hvis arvingene må betale dokumentavgift. Før opp verdien for den ideelle andel av arven som er dokumentavgiftspliktig. Dokumentavgiftsgrunnlaget fastsettes etter eiendommens markedsverdi på tinglysingstidspunktet.
Les mer om dokumentavgift ved arv, skifte og uskifte.

Type bolig Kryss av det som passer.

Til punkt 2 – Avdøde 

Skriv fødselsnummeret (11 siffer) og navnet til den avdøde her.

Til punkt 3 – Hjemmel

Kryss av for hvilket dokument som blir brukt til å dokumentere hvem som er arvinger, og legg de ved. Hvis den avdøde skrev et testament, skal det alltid legges ved.

Til punkt 4 Ny(e) hjemmelshaver(e)

Fyll ut arvingen(es) navn og fødsels- eller organisasjonsnummer i henhold til skifte- eller uskifteattesten og eventuelt testament. Andel påføres i brøk, og representerer hvor stor del av eiendommen som overføres til hver arving (hele eiendommen 1/1, halve 1/2 osv.). Summen av brøkene i punkt 4 skal være den samme som i punkt 1.  

Dersom det ikke er plass til alle arvingene i punkt 4, kan du lage et eget vedlegg til dokumentet.
Skriv ”Se eget vedlegg” i punkt 4, og vedlegget merk vedlegget med ”Vedlegg til punkt 4”. Vedlegget kan du stifte på hjemmelserklæringen.  

Hvis arvingene blir enige om at en av dem skal overta eiendommen alene, må de i tillegg fylle ut et skjøte.

Til punkt 5 – Underskrift 

Dette feltet skal i utgangspunktet signeres av alle arvingene som har overtatt gjeldsansvaret i følge skifteattesten, eller en arving som har fått fullmakt fra de andre arvingene. Feltet kan også signeres av eksempelvis en advokat eller eiendomsmegler. Les mer om hvem som kan signere hjemmelserklæringen.

Hvis signaturene er vanskelige å lese bør de gjentas med blokkbokstaver for å gjøre saksbehandlingen enklere.

Kundesenter

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
tinglysing@kartverket.no