Adressering

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. 

Veiledning

Adresseveileder

Kartverket veileder kommunene i å etablere og forvalte et felles adressesystem for hele landet etter bestemmelsene i matrikkelloven.

Offisiell adresse

En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen.

Atkomstpunkt

Se video med veiledning om bruk og registrering av atkomstpunkt i matrikkelen. Veiledningen er særlig nyttig for kommuner som adressemyndighet.

Vegadresser til hele Norge

Kartverket arbeider for at hele Norge skal ha vegadresse. En vegadresse kan være avgjørende for at nødetatene skal finne raskt fram i en nødsituasjon.

Adressemerker

Alle leiligheter i hus med flere boenheter har sin egen adresse. Hver leilighet har et bruksenhetsnummer (bolignummer) som beskriver hvor i oppgangen leiligheten ligger.

Adressetilleggsnavn

Bruksnavn som språklig og geografisk sammenfaller med et nedarvet stedsnavn, kan tildeles som adressetilleggsnavn. Bakgrunnen er blant annet et ønske om å kunne ta vare på stedsnavn som kulturminner, slik at de kan komme i vanlig bruk som en del av den offisielle adressen.

Her kan du finne eiendommer i Norge ved adressesøk

Nyttig

Status vegadresser

Andelen vegadresser fortsetter å øke og er nå 97,92 %. De fleste steder vi oppholder oss har med det, en vegadresse. Vegadresser gjør det enklere å finne fram – for oss alle.

Finn gårds- og bruksnummer

Kommune-, gårds- og bruksnummer er en eiendoms unike identitet. Tallkoden blir tildelt av kommunen for å identifisere eiendommer

Søk på adresse

Tjenesten Se eiendom viser alle eiendommer i Norge med eiendomsgrenser, bygninger, adresser og opplysninger fra grunnboken.

Del