Adressering

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. 

Veiledning

Offisiell adresse

En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen.

Vegadresser til hele Norge

Kartverket arbeider for at hele Norge skal ha vegadresse. En vegadresse kan være avgjørende for at nødetatene skal finne raskt fram i en nødsituasjon.

Adressemerker

Alle leiligheter i hus med flere boenheter har sin egen adresse. Hver leilighet har et bruksenhetsnummer (bolignummer) som beskriver hvor i oppgangen leiligheten ligger.

Adressetilleggsnavn

For å kunne ta vare på bruksnavn av kulturvernmessig verdi er det åpnet for at vegadresser kan ha et adressetilleggsnavn som inngår i den offisielle adressen.

Skilting av adresser

Huseier eller fester har ansvaret for nummerskilt på egen bygning eller eiendom. Kommunen har ansvaret for skilting av gater og veier.

Her kan du finne eiendommer i Norge ved adressesøk

Aktuelt

Status vegadresser

Andelen vegadresser har også det siste året økt i landets kommuner. De fleste steder vi oppholder oss har nå en vegadresse. Vegadresser er viktig for deg og meg: En adresse gjør det enklere å finne fram – for oss alle.

Finn gårds- og bruksnummer

Kommune-, gårds- og bruksnummer er en eiendoms unike identitet. Tallkoden blir tildelt av kommunen for å identifisere eiendommer

Søk på adresse

Tjenesten Se eiendom viser alle eiendommer i Norge med eiendomsgrenser, bygninger, adresser og opplysninger fra grunnboken.

Adresseseminar 2021

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
I år blir det digitalt seminar. Årets arrangement finner sted onsdag 15. og torsdag 16. september.

Del