Adressering

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. 

Veiledning

Adresseveileder

Kartverket veileder kommunene i å etablere og forvalte et felles adressesystem for hele landet etter bestemmelsene i matrikkelloven.

Offisiell adresse

En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen.

Vegadresser til hele Norge

Kartverket arbeider for at hele Norge skal ha vegadresse. En vegadresse kan være avgjørende for at nødetatene skal finne raskt fram i en nødsituasjon.

Adressemerker

Alle leiligheter i hus med flere boenheter har sin egen adresse. Hver leilighet har et bruksenhetsnummer (bolignummer) som beskriver hvor i oppgangen leiligheten ligger.

Adressetilleggsnavn

Bruksnavn som språklig og geografisk sammenfaller med et nedarvet stedsnavn, kan tildeles som adressetilleggsnavn. Bakgrunnen er blant annet et ønske om å kunne ta vare på stedsnavn som kulturminner, slik at de kan komme i vanlig bruk som en del av den offisielle adressen.

Skilting av adresser

Huseier eller fester har ansvaret for nummerskilt på egen bygning eller eiendom. Kommunen har ansvaret for skilting av gater og veier.

Historiske matrikkelbøker

Matrikkelen i Norge sitt opphav i lensjordebøkene, og ble tatt i bruk allerede på 1500 og 1600-tallet. Her finner du eksempler på kommunevis matrikkelføring fra tidligere tider i Nordland og Finnmark fylke.

Her kan du finne eiendommer i Norge ved adressesøk

Aktuelt

Status vegadresser

Andelen vegadresser er økende. De fleste steder vi oppholder oss har nå en vegadresse. Vegadresser er viktig for deg og meg: En adresse gjør det enklere å finne fram – for oss alle.

Finn gårds- og bruksnummer

Kommune-, gårds- og bruksnummer er en eiendoms unike identitet. Tallkoden blir tildelt av kommunen for å identifisere eiendommer

Søk på adresse

Tjenesten Se eiendom viser alle eiendommer i Norge med eiendomsgrenser, bygninger, adresser og opplysninger fra grunnboken.

Del