Siste oppdatering

Adresseveileder 2.1

Kartverket veileder kommunene i å etablere og forvalte et felles adressesystem for hele landet etter bestemmelsene i matrikkelloven. 

XPPT