Skroll ned til lenkelistene nederst på denne siden hvis det ikke er kartdata du er interessert i, men papirkart eller nettkart.

For oversikt over tilgjengelige kartdata henviser vi til Kartverkets kartkatalog på Geonorge.

Kartdata for sjøområdene kan bestilles på e-post fra Kartverkets sjødivisjon (sjo@kartverket.no). Dybdedata og terrengmodeller av havbunn er gratis tilgjengelig for nedlasting og gjennom tjenester som WFS, WCS og WMS. Detaljerte dybdedata må bestilles via Kartverket.

Kartdata fra og med målestokk 1: 50 000, vegnett, stedsnavn, grenser, adresser, sjødata og de landsdekkende høydemodellene våre er gratis og kan lastes ned fra Geonorge. Se også artikkel om våre gratisdata.

Kartdata for landjorda i større målestokker (Geovekst-produkter, inkludert laserdata) og ortofoto kan bestilles via følgende forhandlere:

FKB-data kan også kjøpes direkte fra den aktuelle kommunen.

For Norge digitalt-parter

Norge digitalt-parter er underlagt egne ordninger for datatilgang og rettigheter. Finn data i kartkatalogen i Geonorge.

Mer informasjon om Norge digitalt og kriterier for å bli deltaker.

Eiendomsdata

Digitalt eiendomskart (DEK) kan kjøpes direkte fra den aktuelle kommunen.

Digitale eiendomsdata fra matrikkelen og grunnboken kan bestilles enten direkte fra Kartverket eller via en virksomhet som har avtale med Kartverket.

Les mer om priser og vilkår for eiendomsdata fra Kartverket.

Vil du være forhandler?

Virksomheter som ønsker å være forhandler for Kartverkets produkter, kan ta kontakt med Kartverkets formidlingstjeneste (post@kartverket.no).